Jenni Ahlbäck blir tillförordnad kontaktchef för SFP i Österbotten

Jenni Ahlbäck har utsetts till tillförordnad kontaktchef för SFP i Österbottens krets. Som kontaktchef ansvarar Ahlbäck över kretsens verksamhet och ekonomi. Ahlbäck inleder sitt arbete 6.4.2020.

Ahlbäck har tidigare erfarenhet av föreningsverksamhet och har senast arbetat som organisatioschef på den finlandssvenska missbrukarvårdens stödförening USM r.f. där hon ansvarat för ekonomi, HR och utbildningar.

– Jag ser enormt mycket fram emot att få arbeta med kretsen och medlemmarna i Österbotten! Tillsammans är jag säker på att vi kommer göra ett starkt kommunalval och tackla kommande utmaningar i Österbotten, säger Ahlbäck.

Ordinarie kontaktchef Emina Arnautovic blir tjänstledig och antar nya utmaningar inom Folkhälsan. 

Blomqvist: Norden är starkare tillsammans

Det är med blandade känslor vi i dag får fira Nordens dag. Alla offentliga tillställningar är avbokade och vår fria rörlighet mellan länderna är begränsad på grund av COVID-19. Samtidigt har jag under de senaste veckorna kunnat se att det nordiska samarbetet fungerat också i kristid. Jag håller kontakt med mina ministerkolleger i de nordiska länderna för att exempelvis diskutera vilka nya och plötsliga gränshinder som kan uppstå för våra medborgare i våra gränsregioner, säger minister Thomas Blomqvist, med ansvar för nordiskt samarbete och jämställhet.

Läs föregående artikel

Leila Arnautovic blir tillförordnad verksamhetskoordinator för SFP i Österbotten

Leila Arnautovic har utsetts till tillförordnad verksamhetskoordinator för SFP i Österbottens krets. Arnautovic kommer att tillsammans med kontaktchefen ansvara för den övergripande verksamheten i kretsen. Arnautovic inleder sitt arbete 6.4.2020.

Läs följande artikel