Norrback hoppas att vargstammen kan regleras effektivare i framtiden

Behandlingen av medborgarinitiativet om stamvårdande vargjakt inleddes i jord- och skogsbruksutskottet. På tisdagens offentliga hörande medverkade initiativtagarna till medborgarinitiativet, experter från Naturresursinstitutet (Luke), Finlands Viltcentral och tjänstemän från jord- och skogsbruksministeriet. 

Anders Norrback (SFP) gläds över att ärendet nu kommer till behandling i utskottet. Vargbeståndet har redan en längre tid varit på en ohållbart hög nivå, framförallt   i Österbotten där vargobservationerna blivit vardag. 

 -Jag hoppas på en positiv behandling av ärendet i utskottet så att vargstammen kan regleras effektivare i framtiden. 

Norrback ställde även en fråga om den stamvårdande vargjaktens regionala inverkan på vargbeståndet under det offentliga hörandet. 

– Det är viktigt att vi får veta vilken inverkan den stamvårdande vargjakten skulle ha regionalt och lokalt i områden där vargbeståndet är stort. Människor som bor i områden där vargarna rör sig vill få svar på hur medborgarinitiativet kan underlätta den problematiska situationen, avslutar Norrback.

Stamvårdande jakt bygger på att myndigheterna ger specifika tillstånd för jakt. Tillstånden baserar sig på skötselplaner för vargstammen som i sin tur grundar sig på vetenskaplig forskning om stammens storlek och genetik. Målet med skötselplanerna är att garantera vargstammens fortlevnad, men samtidigt hålla antalet på en rimlig nivå och att genom jakt hålla djuren skygga.

 

 

Henriksson om stödpaketet till kultur- och evenemangssektorn: Ett oerhört viktigt paket!

Regeringen har i dag nått samförstånd om ett omfattande stödpaket för kultur- och idrottssektorn samt evenemangsbranschen. Målsättningen med paketet är att lindra den akuta krisen som dessa branscher befinner sig i till följd av de åtgärder som begränsat spridningen av coronaviruset. SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson är mycket glad över beslutet.

Läs föregående artikel

Jenni Ahlbäck SFP i Österbottens nya verksamhetsledare

Jenni Ahlbäck har valts till verksamhetsledare för SFP i Österbotten. Som verksamhetsledare ansvarar Ahlbäck över kretsens verksamhet och ekonomi. Ahlbäck fungerade tidigare som tf. verksamhetsledare för kretsen.

Läs följande artikel