Transportsektorn bär ett stort ansvar för ett stopp av den globala uppvärmningen

Kampen om minskningar i koldioxidutsläppen fortsätter i EU. I december enades Europaparlamentet och rådet om EU:s gemensamma mål för att minska bilarnas koldioxidutsläpp. Just nu förhandlas det om lastbilarnas koldioxidutsläpp. Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/ALDE) är den liberala ALDE-gruppens förhandlare och kommenterar förhandlingarna:

– Vi går in för svåra förhandlingar och vi ser samma tendenser som för bilarnas utsläppsregler, berättar Torvalds. Då var det Tyskland som mest satte käppar i hjulen för en ambitiös klimatpolitik. Orsaken är inte så mycket den tyska bilindustrin. Den är ändå relativt framstående också tekniskt. Men den stora utmaningen för Tysklands del handlar om en synnerligen dålig och problematisk energimix. De är långt beroende av dåliga fossila bränslen för energiproduktionen.

Det handlar om den sista fasen i lagstiftningsprocessen i delen av EU:s handlingsplan för att minska koldioxidutsläppen, som berör utsläpp från lastbilar. Europaparlamentet fastslog i november 2018 sin position, nämligen att de här utsläppen ska minska med 20 procent till år 2025 och med 35 procent till 2030. Det ställer krav på tillverkarna av lastbilar. Men det ställer framför allt krav på el-nätet.

– Transportsektorn är en av de stora förorsakarna av koldioxidutsläpp. För att vi ska klara av att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader måste vi klara av att styra alla sektorer in på hållbara utvecklingsstigar, poängterar Torvalds.

– Det handlar både om vad var och en kan göra själv, som att samåka, använda allmänna transportmedel och flyga mindre. Men vi behöver också miljövänligare lastbilar och bilar. Här är lagstiftarens roll avgörande. Därför är det oerhört viktigt att vi får igenom den ambitiösa linje vi har gått in för, avslutar Torvalds.

Förhandlingarna mellan Europaparlamentet och rådet fortsätter på tisdag 12.2. Torvalds hoppas att man då kan komma överens om de frågor som fortfarande är öppna. Förhandlingarnas slutresultat ska sedan godkännas officiellt av både parlamentet och rådet innan lagen träder i kraft.

Jens Berg siktar på en plats i riksdagen

Medieprofilen och Hufvudstadsbladets tidigare chefredaktör Jens Berg kandiderar i vårens riksdagsval. Berg ställer upp för SFP (obunden) i Nyland och han vill jobba för nya lösningar för ett Finland som drivs av utbildning, företagsamhet och innovation. Berg vill också skapa en offensivare vision för landets tvåspråkighet.

Läs föregående artikel

Ramieza Mahdi kandiderar i riksdagsvalet för SFP i Österbotten

SFP i Österbotten nominerar Ramieza Mahdi till kandidat i riksdagsvalet 2019. Mahdi är fullmäktigeledamot i Vasa stad, förbundsstyrelsemedlem i Svenska kvinnoförbundet och är aktiv medlem i SFP:s integrationspolitiska utskott.

Läs följande artikel