Johanna Borg ställer sig till förfogande i EU-valet!

Johanna Borg (SFP) från Närpes ställer sig till förfogande att kandidera i EU-valet. EU-valet äger rum i juni.

I Europaparlamentet fattas beslut som påverkar vardagen för miljontals människor. Frågor som rör oss alla oavsett om vi bor på landsbygden eller städer. Borg vill jobba för ett Europa med starka demokratiska principer, delaktighet och inkludering. 

– Det ska vara möjligt att bo och leva på landsbygden och bedriva jord- och skogsbruk i Finland. EU bör trygga primärnäringarnas förutsättningar och lönsamhet. För mig är det en fråga om jämlikhet och demokrati, säger Borg. 

Rovdjurens antal och förekomst ökar i Finland. 

– Att bo och leva på landsbygden med små barn ska inte vara otryggt på grund av att det kan finnas rovdjur runt husknuten. Denna fråga bör både Finland och EU se mera ur landsbygdens synvinkel, säger Borgl. 

Borg vill att Finland fortsätter att aktivt arbeta för mänskliga rättigheter inom EU. Speciellt lyfter hon upp asylpolitiken och delaktighet som båda behöver både bevakas och utvecklas. 

– Fred och stabilitet är en av de viktigaste målen med EU:s diplomatiska och internationella arbete. Demokratiska principer som delaktighet och inkludering är centrala för ett framgångsrikt och mänskligt Europa.

Borg är sjukskötare och blivande avancerad klinisk sjukskötare samt magister i vårdvetenskap. Hon fungerar som fullmäktigeordförande i Närpes, fjärde vice ordförande i Österbottens välfärdsområdes fullmäktige, Folketingsledamot och styrelsemedlem i Österbottens förbund.

Otto Andersson fortsätter leda Svenska riksdagsgruppen

Svenska riksdagsgruppen hade sitt konstituerande möte idag måndag 5.2.2024 under sitt midvintermöte i Grankulla. Riksdagsledamot Otto Andersson från Lovisa fortsätter leda Svenska riksdagsgruppen. Inför den politiska våren lyfter Andersson upp behovet att skapa förutsättningar för tillväxt och åtgärder för att lösa personalbristen inom vården och omsorgen.

Läs föregående artikel

Biaudet hade önskat klarare besked och stöd för direktivet om företagsansvar

SFP har länge arbetat för en ambitiös lag om företagens samhällsansvar på EU-nivå. Idag fastställde stora utskottet Finlands ståndpunkt.

Läs följande artikel