Otto Andersson fortsätter leda Svenska riksdagsgruppen

Svenska riksdagsgruppen hade sitt konstituerande möte idag måndag 5.2.2024 under sitt midvintermöte i Grankulla. Riksdagsledamot Otto Andersson från Lovisa fortsätter leda Svenska riksdagsgruppen. Inför den politiska våren lyfter Andersson upp behovet att skapa förutsättningar för tillväxt och åtgärder för att lösa personalbristen inom vården och omsorgen.

– Regeringspartierna ska under våren komma överens om ytterligare anpassning av den offentliga ekonomin. Samtidigt är det viktigt att inse att Finlands ekonomi inte stärks med enbart nedskärningar. Vi behöver också skapa förutsättningar för tillväxt. Den största enskilda bromsen för tillväxt är enligt vårt näringsliv och våra företagare, bristen på arbetskraft. I det rådande ekonomiska läget behöver vi öppet kunna diskutera möjligheterna att få fart på arbetskraftsinvandringen, säger Andersson.

– Regeringsprogrammet innehåller många goda åtgärder för att lösa personalbristen inom vården. Det är viktigt att inse att utan en tillräcklig och välmående personal finns det ingen god vård. Nu måste regeringsprogrammets åtgärder förverkligas i rask takt. Till exempel måste arbetsfördelningen inom vården förtydligas och behörighetsvillkoren ses över. Vårdpersonalen ska kunna fokusera på det arbete de är utbildade till att utföra så att arbetstiden i större utsträckning används till kundarbete, säger Andersson.

Till första vice ordförande återvaldes riksdagsledamot Mats Löfström från Eckerö, Åland. Löfström lyfter upp behovet av satsningar på forskning, utveckling och innovationer, där t.ex. Nokia som gruppen besökte under dagen är en motor inom teknologin. 

–  Vi måste skapa en starkare tillväxt för att få en större kaka att fördela, inte skära en krympande kaka i allt fler och mindre bitar. Satsningar på forskning och innovation, en god grundutbildning och tryggandet av konkurrenskraften är alla nödvändiga delar för en långsiktig tillväxt, för att höja sysselsättningen och för att kunna skapa framtidstro, säger Löfström.

Även riksdagsledamot Anders Norrback från Närpes återvaldes till andra vice ordförande för Svenska riksdagsgruppen. Norrback anser att det finns bra skrivningar i regeringsprogrammet både om jordbrukets lönsamhet och om stamvården av rovdjur.

–  Nu gäller det att få fart på beredningen så att vi kan stärka jordbrukets lönsamhet och landsbygdens livskraft. Det är också dags att få till stånd ett förnuftigt system för att förvalta vargstammen. Barnfamiljer ska inte behöva känna sig otrygga i sin vardag, säger Norrback.

Svenska riksdagsgruppen utgörs av SFP:s nio riksdagsledamöter och Ålands riksdagsledamot.

 

Henriksson: Mer arbetskraftsinvandring tryggar framtidens välfärd

Svenska folkpartiets ordförande, undervisningsminister Anna-Maja Henriksson betonade i sitt tal till SFP:s partifullmäktige i Åbo den 3 februari behovet av hållbara vårdlösningar och behovet av kunnig arbetskraft.

Läs föregående artikel

Johanna Borg ställer sig till förfogande i EU-valet!

Johanna Borg (SFP) från Närpes ställer sig till förfogande att kandidera i EU-valet. EU-valet äger rum i juni.

Läs följande artikel