Jordbruket behöver en egen minister

Det finns tunga skäl att se över jordbruksministerns roll om regeringen har för avsikt att i samband med ministerrotationen utöka ministrarnas antal.

Det finns tunga skäl att se över jordbruksministerns roll om regeringen har för avsikt att i samband med ministerrotationen utöka ministrarnas antal. Det säger riksdagsledamot Mats Nylund, som på tisdag håller Svenska riksdagsgruppens anförande i interpellationsdebatten om jordbruket.

– Finlands jordbruk är i sin värsta kris sedan vi anslöt oss till EU. Vårt land behöver en minister som kan lägga hela sin insats på att utveckla vårt jordbruk så att vår inhemska matproduktion kommer över krisen, säger Nylund.

I dag sköter minister Kimmo Tiilikainen (C) förutom jord- och skogsbruksärendena även bostads- och miljöroteln. I den förra regeringen skötte tre skilda ministrar uppgifterna som Tiilikainen nu sköter ensam.

– Jag vet att det har förberetts ett krispaket för lantbruket, men varför når det inte fram i regeringen för beslut. Regeringen gjorde ett fundamentalt fel då den i årets andra tilläggsbudget inte reserverade medel för jordbruket. Reagera nu, innan det är för sent, säger Nylund.

Wallin vald till gruppledare

Riksdagsledamot Stefan Wallin har valts till ny gruppordförande för Svenska riksdagsgruppen. Han efterträder Anna-Maja Henriksson som på söndag valdes till partiordförande för SFP.

Läs föregående artikel

SFP:s fullmäktigegrupps gruppanförande om Boende- och Markprogrammet 2016

15.6.2016 gruppordförande Björn Månsson

Läs följande artikel