Jourförordningen leder till nedläggningar av förlossningssjukhus

”Jourförordningen beaktar inte den verklighet som många väntande mammor lever i, där avstånden till närmaste förlossningssjukhus redan nu är långa”, säger minister Henriksson.

Regeringens finansutskott beslöt idag om den s.k. jourförordningen. Justitieminister Anna-Maja Henriksson är mycket besviken över beslutet.

− Denna ändring av jourförordningen betyder att allt fler förlossningssjukhus måste sätta lapp på luckan. Det är sorgligt att den allmänna centraliseringsivern nu fortsätter för förlossningssjukhusens del. Jag tycker att det skulle vara otroligt viktigt att också mindre lokala enheter med hög kvalitet kunde fortsätta sin verksamhet. Patientsäkerheten kan garanteras också i de sjukhus där förlossningarnas antal är under tusen per år, säger minister Anna-Maja Henriksson.

Minister Henriksson är oroad över att antalet födslar på landsvägarna ökar.

− Allt fler barn har fötts på landsvägarna under de senaste tio åren. Det är mycket sannolikt att denna utveckling bara kommer att fortsätta, ifall fler förlossningssjukhus måste stängas. Jourförordningen beaktar inte den verklighet som många väntande mammor lever i, där avstånden till närmaste förlossningssjukhus redan nu är långa, säger minister Henriksson.

Efter finansutskottets beslut lämnande SFP en avvikande åsikt i protokollet. Jourförordningen behandlades i början av september också i regeringens social- och hälsovårdspolitiska ministerarbetsgrupp. Då lämnade SFP ett uttalande i protokollet.

SFP i Helsingfors nominerade riksdagsvalskandidater

SFP i Helsingfors kretsstyrelse har på sitt möte den 15.9 nominerat följande riksdagsvalskandidater:

Läs föregående artikel

Donner & Schauman om energidebatten: Fokus på rätt sak!

Fennovoimas och TVO:s kärnkraftverksprojekt har väckt mycket diskussion. Det som dock saknas är ett bredare perspektiv.

Läs följande artikel