Donner & Schauman om energidebatten: Fokus på rätt sak!

Fennovoimas och TVO:s kärnkraftverksprojekt har väckt mycket diskussion. Det som dock saknas är ett bredare perspektiv.

Fennovoimas och TVO:s kärnkraftverksprojekt har väckt mycket diskussion. Det som dock saknas är ett bredare perspektiv. Riksdagsledamot Jörn Donner är irriterad på diskussionen:

– Det är idiotiskt att vi diskuterar enskilda energilösningar utan att ha en långsiktig strategi för Finlands behov av energi nu och i framtiden. Att tvinga på landet en ny och dyr infrastruktur när det inte finns mål och strategi är varken särskilt klokt eller ansvarsfullt. Dessutom finns det redan två fungerande enheter där man kunde bygga till vid behov, säger Donner.

Även Svensk Ungdoms ordförande Ida Schauman är frustrerad på avsaknaden av en mera långsiktig vision.

– Det märks att det är några månader till val. Säkerhets-, energi- och utrikespolitiska argument vänds och vrids för att passa den egna åsikten. Debatten handlar inte om vilket vårt framtida behov är utan om vilket produktionssätt som är ideologiskt rätt. Det gör energipolitiken osäker och oförutsägbar vilket gör att vi varken når utsläppsmål eller en stabil prisnivå. Energipolitiken måste handla om mera än ideologi, säger Schauman.

Jourförordningen leder till nedläggningar av förlossningssjukhus

"Jourförordningen beaktar inte den verklighet som många väntande mammor lever i, där avstånden till närmaste förlossningssjukhus redan nu är långa", säger minister Henriksson.

Läs föregående artikel

Nylund vill sänka skatten på torv

Det är ytterst viktigt att vi kan höja andelen inhemska bränslen i vår energiproduktion. Här är torven och skogsflisen i en nyckelställning, säger Nylund.

Läs följande artikel