Jourreformen är en katastrof för många finländare

SFP fördömer regeringens förslag till jourreform. Enligt förslaget är Vasa centralsjukhus inte ett av de tolv sjukhus som har full dygnet runt jour i framtiden.

– Regeringens centraliseringsiver väcker oro och rädsla i hela landet. På orter som Kotka och Tavastehus är människorna berättigat oroliga för sin framtida vård. I norra Karelen är till och med centerpartisterna själva oroliga för centraliseringen. I början av oktober visade 10 000 österbottningar att de inte godkänner en nedmontering av Vasa centralsjukhus. Budskapet var klart – människorna vill ha rättvisa förslag då det gäller fulljour sjukhus i hela landet, säger SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson.

Regeringen offentliggjorde idag sin reform av sjukhusens och hälsocentralernas jourverksamhet. Full dygnet jour koncentreras framöver till endast 12 sjukhus.

– Det är fullständigt förkastligt att Vasa centralsjukhus som erbjuder vård åt ca 180 000 österbottningar, varav närmare 100 000 svenskspråkiga, inte skulle ha fullskalig dygnet runt jour. Den svenskspråkiga befolkningen i Österbotten bör ha rätt att få service på sitt modersmål även i framtiden. Därutöver har experter på såväl Sitra som THL visat att sjukhuset i Vasa vore det optimala stället för att ordna vård för regionen. Inte ens experternas utlåtanden bryr sig regeringen om.

– Det är oacceptabelt att regeringen inte alls har beaktat språkliga aspekter när man har valt fulljourssjukhusen. Regeringen har låtit bli att konkret utreda vilka följder reformen har för den svenskspråkiga befolkningen, trots att vi i snart två års tid har krävt det. Regeringen har valt att blunda för rätten till vård på modersmålet på jämlika grunder. Därmed nonchalerar man medborgarnas grundläggande rättigheter.

– Förslaget försätter finländarna i en allt mer ojämlik situation vad gäller tillgången till akut sjukhusvård. Avstånden blir längre, och därmed ökar också riskerna. Landskapen borde ges jämlika möjligheter att bestämma om omfattningen av vården till sin befolkning. Regeringens förslag monterar också ner sjukhusen i Jakobstad, Borgå och Raseborg på ett oacceptabelt sätt. Patienten har glömts bort i centraliseringsivern.

Helsingfors: Gruppanförande gällande generalplanen

SFP:s gruppanförande i debatten om den nya generalplanen 26.10.2016. Stadsfullmäktigegruppens ordförande Björn Månsson

Läs föregående artikel

Missbrukarvård i Svenskfinland – ett gemensamt ansvar

När Pixneklinikens verksamhet slutar behövs ett alternativ.

Läs följande artikel