Kalle Pusa och Kent Ketomäki ställer upp i riksdagsvalet för SFP i Helsingfors

Helsingfors krets nominerade två kandidater på sitt kretsmöte 13.10: Kalle Pusa och Kent Ketomäki. Nomineringsgruppen har jobbat intensivt och kretsordförande Simon Granroth gläds över att arbetet bär frukt. 

– Stämningen och drivkraften är mycket bra just nu och om arbetet fortsätter i samma takt kommer vi att vara i en utomordentligt bra position att ta två mandat i Helsingfors. Framtidsutsikterna är inspirerande och jag väntar med iver på nomineringsrundan senare i höst, säger Granroth.

Pusa är en 29-årig Helsingforsare, med finska som modersmål. Pusa är utbildad jurist som för tillfället jobbar inom IT-branschen som konsult. Han avlägger sin magister i datavetenskap vid Helsingfors Universitet.
– Jag representerar stolt SFP, eftersom det är ett parti som står för liberalism, mänsklighet och mångfaldighet. Partiet eftersträvar ett starkt civilsamhälle, utbildning och den unika nordiska samhörigheten. Jag tycker inte att SFP är ett parti för enbart svenskspråkiga, utan ett modernt och liberalt parti för oss alla, säger Pusa. 

Pusa är hemma ifrån Hertonäs och bor nuförtiden på Drumsö med sin sambo.
– Jag vill representera ett Finland som stöder utbildning, rättvisa och det nordiska. Till mina värderingar hör också öppenhet, samhörighet och flitighet, tillägger Pusa.

Kent Ketomäki, klasslärare i Helsingfors.
– Ketomäki är 35 år, pedagogie magister och jobbar som klasslärare i Kottby. Utöver detta är han aktiv inom FSL, Finlands svenska lärarförbund. Kent sitter i FSL:s fullmäktige och fungerar som ordförande för Helsingfors svenska lärarförening.
– Utbildning är och har alltid varit viktigt för mig och speciellt nu när jag har blivit förälder. Att satsa på skola är en satsning på framtiden. Jag vill jobba för att alla elever ska få en högklassig utbildning och få det stöd de behöver i framtiden. Läraryrket har förändrats under den tid jag jobbat och jag vill se en utveckling där yrket blir attraktivt igen. Jag står stadigt bakom mina åsikter, men kan också lyssna och vidareutveckla min åsikt vid behov.

Ollikainen: Finland har alla förutsättningar att leda klimatarbetet

Idag har riksdagen diskuterat statsrådets redogörelse om ett klimatneutralt Finland 2035, det vill säga den nationella klimat- och energistrategin. Riksdagsledamot och medlem i riksdagens miljöutskott, Mikko Ollikainen, anser att Finland har alla förutsättningar att leda arbetet för att stävja klimatförändringen.

Läs föregående artikel

SFP stöder budgetförslaget i Helsingfors: En budget som satsar på våra daghem, skolor och personalen

SFP har som stadsstyrelseparti varit med i förhandlingarna om nästa års budget i Helsingfors och ställer sig bakom budgetförslaget.

Läs följande artikel