SFP stöder budgetförslaget i Helsingfors: En budget som satsar på våra daghem, skolor och personalen

SFP har som stadsstyrelseparti varit med i förhandlingarna om nästa års budget i Helsingfors och ställer sig bakom budgetförslaget.

Enligt SFP:s förhandlare, gruppordförande Björn Månsson och stadsstyrelsemedlem Marcus Rantala, svarar budgeten uttryckligen på de behov som finns inom småbarnspedagogiken och utbildningen, den höjer lönerna och förmånerna för stadens anställda vilket är helt nödvändigt och är ekonomiskt ansvarsfull och stöder en starkt växande och klimatsmart stad.
– Vi kommer inte bara att nolla det inbesparingsbehov som identifierats av nämnden för fostran- och utbildning tidigare under hösten utan också utöver det kunna lägga till ordentligt med resurser för Helsingfors skolor och daghem. Med dessa pengar kan vi minska segregationen, stödja inklusionen, förbättra kvaliteten och se till att Helsingfors daghem och skolor är landets bästa för alla – oberoende var i staden man bor, konstaterar Månsson.
– Budgeten innehåller nödvändiga och omfattande satsningar på personalen. Löneutvecklingsprogrammet blir rekordstort och kommer i praktiken få ett starkt fokus på småbarnspedagogiken och utbildningen. Satsningarna, i praktiken högre löner och bättre förmåner, kommer att beröra de med de minsta lönerna och de områden där det råder en skriande personalbrist. Den svenskspråkiga småbarnspedagogiken och dess utmaningar med personalsituationen, uppmärksammas särskilt i budgeten, konstaterar Rantala.

Helsingfors fortsätter att hushålla klokt med de gemensamma resurserna och fortsätter att investera i en stad som växer: i skolor, daghem, parker och på idrottsanläggningar. Helsingfors satsar på kollektivtrafiken och det finns pengar för en båtförbindelse till Kronbergsstranden, något SFP haft som målsättning länge. 

Helsingfors beaktar de stigande energipriserna och det finns medel reserverade för att bland annat kultur- och fritidssektorn kan fortsätta sin verksamhet i dagens utmanande läge.
– Social- och hälsovården har för första gången en separat budget och inkomstsidan kan inte påverkas. Men Helsingfors kommer att göra allt för att servicenivån inte sjunker, staden kommer inte att införa hälsocentralsavgifter och den livsviktiga jouren i Malm måste tryggas långsiktigt, säger Månsson och Rantala.

För mera information:
Björn Månsson. tfn. 040-5450470
Marcus Rantala, tfn. 050-3547159

Kalle Pusa och Kent Ketomäki ställer upp i riksdagsvalet för SFP i Helsingfors

Helsingfors krets nominerade två kandidater på sitt kretsmöte 13.10: Kalle Pusa och Kent Ketomäki. Nomineringsgruppen har jobbat intensivt och kretsordförande Simon Granroth gläds över att arbetet bär frukt. 

Läs föregående artikel

Strand: Framtidsutskottets första världskongress resulterar i fortsatt regelbundet samarbete

Riksdagens framtidsutskott skrev historia då världskongressen The World Summit of the Committees of the Future ordnades för första gången. Världskongressen samlade olika parlamentariska utskott, vars uppgift är att behandla framtidsfrågor. Riksdagsledamot Joakim Strand (SFP) fungerar som ordförande i Finlands framtidsutskott.

Läs följande artikel