Ollikainen: Finland har alla förutsättningar att leda klimatarbetet

Idag har riksdagen diskuterat statsrådets redogörelse om ett klimatneutralt Finland 2035, det vill säga den nationella klimat- och energistrategin. Riksdagsledamot och medlem i riksdagens miljöutskott, Mikko Ollikainen, anser att Finland har alla förutsättningar att leda arbetet för att stävja klimatförändringen.

– Vi har som land know-how och ett varumärke som har satt oss på framkanten i kampen mot klimatförändringen. Finland ska vara ett lockande land för företag och investerare. Finland har alla möjligheter att vara en nyckelspelare i en kolneutral framtid och utnyttja potentialen som finns bland annat i väte, sol och vind, säger Ollikainen i debatten.

För att på bästa sätt utnyttja den potential Finland har lyfter Ollikainen upp satsningar på forskning och utveckling.
– Vi behöver en långsiktig och förutsägbar forsknings- och utvecklingspolitik som för med sig en hävstångseffekt. Svenska folkpartiet stöder starkt målet att höja forsknings-, innovations- och utvecklingssatsningarnas andel till fyra procent. Genom dessa satsningar kan nya teknologier skapa framgång för finländska företag, som i sin tur ökar den finska exporten, säger Ollikainen.

Ledamot Ollikainen ser även att företagen, tillsammans med beslutsfattarna, har en avgörande roll i arbetet för att stävja klimatförändringen.
– Vi måste också med offentliga medel våga satsa på framtiden och samarbeta med de företag som är med och försöker lösa klimatkrisen. Vi vill ha ett mångsidigare samarbete i framtiden. Den offentliga och den privata sektorn jobbar tillsammans för att lösa framtida problem och hitta nya verksamhetssätt. Det skapas pilotprojekt och bedrivs forskning och man vågar också satsa på lite galna idéer, säger Ollikainen.

Tilläggsinformation:
Mikko Ollikainen, tfn. +358 50 561 5861

Wickström: Rätt beslut att trygga Lojo BB och Lojo, Borgå och Malms jourer – nu måste resterande service vid Lojo, Borgå och Raseborg räddas!

Henrik Wickström, andra vice ordförande i Västra Nylands välfärdsområdes styrelse och SFP:s vice ordförande, är nöjd över att Lojo BB, Lojos, Borgås och Malms samjourer inte längre finns med på sparlistan som HUS styrelse ska ta ställning till inkommande måndag.

Läs föregående artikel

Kalle Pusa och Kent Ketomäki ställer upp i riksdagsvalet för SFP i Helsingfors

Helsingfors krets nominerade två kandidater på sitt kretsmöte 13.10: Kalle Pusa och Kent Ketomäki. Nomineringsgruppen har jobbat intensivt och kretsordförande Simon Granroth gläds över att arbetet bär frukt. 

Läs följande artikel