SFP går till val för att trygga mandatet i Bryssel

SFP går till EU-val med 20 kandidater och därmed en full lista. EU-valet äger rum den 9 juni 2024 i Finland. Förhandsröstningen äger rum i Finland 29.5–4.6.2024.

SFP partisekreterare Fredrik Guseff är mycket nöjd över listan av kandidater som SFP ställer upp i EU-valet och är övertygad att den breda profil och kunskap som finns bland kandidaterna kommer att trygga SFP:s mandat i Bryssel. Nu behövs bara hårt arbete.

 – För SFP är det avgörande att vi har en bra lista med kandidater i EU-valet. SFP:s röst ska fortsätta höras i Bryssel. Därför kan jag nu konstatera att jag är mycket nöjd över den breda variation av kandidater vi har i detta val. Vi har en jämn könsbalans, åldersfördelning och geografisk spridning. Med denna lista kommer vi att vinna valet och trygga vår plats i Europaparlamentet.

Av SFP:s EU-valskandidater är nio kvinnor och elva män. Medelåldern är 41 år. Sju av kandidaterna är under trettio år gamla.

– SFP:s representant i Europaparlamentet har under tidigare mandatperioder haft en mycket inflytelserik position. Detta ska vi även eftersträva med tanke på framtiden. Detta är viktigt både för SFP men också för Finland. Våra kandidater har alla en bred tidigare erfarenhet av politiskt arbete vilket är mycket viktigt med tanke på arbetet i Bryssel, säger Guseff.

 

SFP:s kandidater  EU:valet 2024:

Eva Biaudet, Riksdagsledamot, Helsingfors

Johanna Borg, Sjukskötare, Närpes

Samuel Broman, Företagare, jurist, Korsholm

Oscar Byman, Specialmedarbetare, ekonomie magister, Kimitoön

Mira Bäck, Sjukskötarstuderande, Vasa

Dan Cederlöf, Elevhandledare, studerande, Helsingfors

Oona Hagman, Företagare, Helsingfors

Anna-Maja Henriksson, Undervisningsminister, riksdagsledamot,  Jakobstad

Magnus Hertzberg, Journalist, pensionär, Helsingfors

Mikael Jern, Agronom, jordbrukare, Esbo

Henrik Meinander, Professor , Helsingfors

Ingrid Möller, Studerande, Åbo

Wilhelm von Nandelstadh, Företagare, Sastamala

Anton Nilsson, Ministerråd, Mariehamn

Kalle Pusa, IT-konsult, jurist, Helsingfors

Frida Sigfrids, Politices magister, riksdagsassistent, Borgå

Niclas Sjöskog, Jordbrukare, Pedersöre

Julia Ståhle, Socialpolitiskt sakkunnig, Esbo

Anita Westerholm, Rättsnotarie, ministerns specialmedarbetare, Raseborg

Nicke Wulff, Rektor, Åbo

Kalle Pusa ställer upp i EU-valet

Kalle Pusa är en 31-årig jurist och IT-konsult från Helsingfors. Han kommer ursprungligen från Hertonäs i Helsingfors och bor med sin fru på Drumsö. Pusa arbetar som konsult inom IT-sektorn och är styrelsemedlem för SFP i sydvästra Helsingfors och suppleant i Helsingfors stadsmiljönämnd.

Läs föregående artikel

Wickström: Terapigarantin för barn och unga går framåt

Social- och hälsovårdsministeriet har lagt fram på utlåtanderunda lagförslaget om barn och ungas terapigaranti. SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström är glad för att terapigarantin för barn och unga går framåt.

Läs följande artikel