Kandidatnomineringen för SFP i Österbotten klar inför riksdagsvalet 2023

SFP i Österbotten nominerade en sista kandidat inför riksdagsvalet på kretsstyrelsens sammanträde på fredagen 10.2. Kandidatnomineringen är därmed fullbordad och SFP i Österbotten går till val med full kandidatlista på 16 kandidater inom Vasa valkrets.

– Det känns fantastiskt att ha kandidatbuketten klar och att SFP i Österbotten kan gå till val med dessa starka kandidater. De bildar tillsammans en stabil helhet med varierande bakgrunder, omfattande kunskapsområden och ett brett åldersspann. Jag är övertygad om att det finns en kandidat för alla i denna lista, säger nomineringsgruppens ordförande Sven Jerkku.

Den nominerade kandidaten är:


Hans Snellman

Hans Snellman är 67 år och kommer från Karleby. Till professionen är han överkommissarie och jobbar som chef för tillståndsserviceenheten vid Polisinrättningen i Österbotten. Han är gift, far till 3 vuxna barn och nio barnbarn. Han är även bland annat fullmäktigeledamot i Karleby stadsfullmäktige, viceordförande i Karleby stads byggnads- och miljönämnd, fullmäktigeledamot i Karleby kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkofullmäktige och medlem i Borgå stiftsfullmäktige.

– Jag är en person med ansvarskänsla och stort intresse för samhällsfrågor och politiskt beslutsfattande. Med ovan nämnda långvariga erfarenheter och sakkunskap står jag till förfogande som kandidat i kommande riksdagsval. Framgångsrik arbets- och näringslivspolitik med ekonomisk tillväxt och hög sysselsättning samt effektiva förebyggande åtgärder generar i individens välmåga och ett minskat utanförskap. Utbildningen, vården, omsorgen, kulturen och idrotten och en välutbyggd infrastruktur är sådana områden, vilka hand i hand skapar förutsättningar för välmågan på individ- och samhällsnivå. Individens grundlagsenliga rättigheter och säkerhet bör garanteras under alla rådande förhållanden. 

 

SFP i Österbottens alla kandidater:

Rainer Bystedt

Steven Frostdahl

Greger Forsblom

Anna-Maja Henriksson

Johanna Holmäng

Christoffer Ingo

Ida-Marie Jungell

Marja Lindberg

Ramieza Mahdi

Anders Norrback

Mikko Ollikainen

Joacim Sandbacka

Hans Snellman

Sari Somppi

Joakim Strand

Frans Villanen

Ingo: Skogspolitiken än inhemsk och markägaren har alltid sista ordet

I debatten om skogen t.ex. naturvårdslagen, fredningsprocesser, EU-lagstiftning och skogsbruksmetoder har den Österbottniska markägaren den senaste tiden fått ta del av inlägg av politiker och medborgarorganisationer som inte beaktar grundlagens §15 om egendomsskydd som tydlig säger att vars och ens egendom är tryggad. Riksdagskandidat Christoffer Ingo förargas över debatten och tar kraftigt avstånd från all politik och retorik som äventyrar markägarens egendomsskydd.

Läs föregående artikel