Katalonian tilanne ei saa eskaloitua!

Riksdagsledamöterna Stefan Wallin, Mats Löfström och Eva Biaudet uttrycker stor oro över konflikten mellan katalanerna och spanska regeringen.

Ledamöterna vädjar till beslutsfattare i både Spanien och Katalonien att välja dialog framom häktanden och hårda tag. De kritiserar att man inte varit beredd att lösa situationen genom dialog. Kriminaliserandet av politiska aktörer är inte en framkomlig väg.

– Katalanernas strävan efter en folkomröstning om självständighet har hittills varit fredligt, men man kan under inga omständigheter riskera att våld bryter ut. Vi måste i dagens Europa visa att vi lärt oss av historien och att vi klarar av att konstruktivt diskutera med varandra oberoende av konflikters storlek, säger riksdagsledamot Eva Biaudet.

– Detta är en i verkligheten existerande politisk konflikt som under flera års tid fått eskalera i Spanien. Kataloniens rimliga krav på utökad självstyrelse, i linje med exempelvis den självstyrelse som spanska Baskien redan har, har mötts med nonchalans. Det gör att man nu är där man är, nästan vid vägens ände. Jag är övertygad om att det endast är genom demokratiska metoder, inte fängslande av demokratiskt valda katalanska politiker och hårda tag mot institutioner i Katalonien, som man kan lösa situationen. Om det inte finns politisk vilja från Madrid att lösa konflikten förtjänar Katalonien att få folkomrösta, säger riksdagsledamot Mats Löfström.

Kataloniens regionala parlament förbereder till den 1 oktober en folkomröstning om självständighet, torts att politiker samt jurister i Madrid säger att folkomröstningen strider mot landets konstitution. I och med förberedelserna inför folkomröstningen har katalanska tjänstemän fängslats och demonstrationer har ordnats.

– Läget i Katalonien är oroväckande och måste tas på allvar. För att en dylik konflikt i fredliga tecken ska kunna uppklaras krävs uppriktig vilja och konkreta åtgärder från alla parter, säger riksdagsledamot och medlem i utrikesutskottet Stefan Wallin.

Blomqvist: Alla har rätt till trygghet i vardagen

Ordförande för SFP:s partifullmäktige, riksdagsledamot Thomas Blomqvist, oroar sig för den växande rädslan och avsaknaden av trygghet i samhället. Han lyfte upp frågan på partifullmäktiges möte i Tammerfors i helgen.

Läs föregående artikel

Språkförsöken är ulvar i fårakläder

Riksdagen debatterar på tisdag de regionala språkförsöken där ca 2 200 ungdomar tillåts välja bort det andra inhemska språket i den grundläggande utbildningen.

Läs följande artikel