Konkreta planer för kustbanan behövs

Den här veckan blev det klart att staten och kommunerna har nått samförstånd om att bilda projektbolag för planeringen av Finlandsbanan och för den nya snabba tågbanan från Helsingfors till Åbo (ELSA-banan) och om de olika parternas finansiella bidrag. För projekten ansöks om finansiellt stöd från EU.

SFP:s vice ordförande vill påminna att det befintliga bannätet också kräver utvecklingsplaner. Fokuset i den allmänna diskussionen är nu på de stora banprojekten vilket riskerar att det befintliga nätet glöms bort.

-ELSA-banan och Finlandsbanan är framtidsprojekt. Det är viktigt att man även nu kommer med förslag om hur den befintliga infrastrukturen ska utvecklas, säger Wickström.

Wickström hoppas att trafik- och kommunikationsministeriet kunde ge besked om hur den befintliga Helsingfors-Åbobanan, det vill säga, kustbanan kunde utvecklas.

-Kustbanan är en livsnerv för Västnyland och tusentals nylänningar använder den dagligen för att pendla till jobbet och studier. För regionen livskraft är det viktigt att kustbanan utvecklas och kommunikationerna till Helsingfors och Åbo är fungerande, säger Wickström.

Wickström säger att de västnyländska kommunerna har kört fram en enklare version av utvecklandet av kustbanan. Där skulle kustbanan få några dubbelspår. Detta kombinerat med förverkligandet av Esbostadsbanan skulle öka kapaciteten betydligt längs med kustbanan. Detta kunde också öppna möjligheten för direkt tågförbindelse från Hangö till Helsingfors samt ge möjlighet för öppnandet av bl.a. Ingå station, säger Wickström. 

Wickström poängterar att det är ansvarslöst att glömma bort den befintliga infrastrukturen. Han menar att det befintliga nätet också behöver utvecklas. 

-Att utveckla kustbanan är en kortsiktig fråga. Regeringen har ambitiösa klimatmål vilket är bra. Att utveckla kustbanan så att den kunde öppnas för mer trafik skulle vara en konkret åtgärd, avslutar Wickström.

Norrgård ställer inte upp för omval

SFP:s kretsordförande i Österbotten, Martin Norrgård, meddelar att han inte ställer upp för omval till ordförande under kretsmötet i Lappfjärd i april. Norrgård har lotsat kretsen sedan april 2018.

Läs föregående artikel

Adlercreutz: Elskattereformen ger klimatsmarta investeringar

I samband med regeringens kommande energiskattereform kommer skatten på den el som industrin använder att sänkas till EU:s miniminivå. Redan nu har flera stora investeringar satts i rörelse tack vare sänkningen.

Läs följande artikel