Wickström: Inga förhastade beslut angående sjukhusnätverket får göras

SFP:s vice ordförande, riksdagsledamot Henrik Wickström är orolig för hur HUS servicenätverksprocess kommer att gå vidare. HUS sammunslutningens styrelse har idag på sin mötesagenda framtiden för HUS servicenätverk. Inga detaljer har lagts fram i offentligheten, men Wickström är orolig.

– Alltid när man diskuterar servicenätverk brukar man vilja gå åt regionsjukhusen. Jag är orolig för vilka effekter nätverksutredningen får till exempel för Raseborgs och Lojo sjukhus i Västra Nyland och för Borgå i Östra Nyland. Förra hösten hade vi en omtumlade diskussion kring framtiden för våra regionsjukhus. Det är olyckligt om vi måste gå samma kamp varje år. Det är varken hållbart eller trovärdigt för vårdservicen i Nyland, säger Wickström, som också är förtroendevald i Västra Nylands välfärdsområde. 

Wickström poängterar att det i Västra Nylands välfärdsområde pågår ett så kallat servicestrategiarbete. I strategin ska man slå fast hur servicen ska ordnas i välfärdsområdet. Han poängterar också att personalen bör involveras i servicenätverksdiskussionen inom HUS. Även konsekvensanalyser behövs. 

– Jag anser att välfärdsområdet ska få uttrycka sin vilja angående sjukhusen och dess profil. Angående Raseborgs sjukhus finns det goda planer på hur servicen kunde utvecklas också när det gäller hur välfärdsområdet kunde ta en större roll i sjukhuset. Angående Lojo är det viktigt att förlossningsavdelningen finns kvar, säger Wickström

 

Nya namn vill leda SFP i Österbotten

Valberedningen inför SFP i Österbottens kretsmöte har sonderat fältet inför kretsmötet i Jakobstad den 27 maj. Nuvarande kretsordförande Henrik Antfolk gick tidigare i veckan ut med att han inte ställer upp för omval.

Läs föregående artikel

Kristian Wahlbeck kandiderar till vice ordförande för SFP i Helsingfors

Kristian Wahlbeck, 63 år, är till utbildningen specialläkare i psykiatri och har en livslång erfarenhet av att arbeta för psykisk folkhälsa. För tillfället är han ledande sakkunnig vid föreningen MIELI Psykisk Hälsa Finland och forskningsprofessor vid Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Läs följande artikel