Låt studerande förtjäna – höj inkomstgränserna

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson tog upp frågan om högskolestuderandes inkomstgränser i sitt tal på Yrkeshögskolan Novias inskription idag.

Hon konstaterade att studiestödets inkomstgränser borde höjas och att studerande inte ska bestraffas för att de jobbar vid sidan om studierna.

– Det är oacceptabelt att regeringen Sipilä skär i studiestödet. Det är dock samtidigt paradoxalt att regeringen envist håller fast vid studiestödets inkomstgränser, eftersom det gör att studerandes möjligheter att arbeta vid sidan om studierna begränsas, säger Henriksson.

– Studiestödets inkomstgränser orsakar bekymmer för många studerande, som måste betala tillbaka sitt stöd ifall de förtjänat lite för mycket eller helt och hållet väljer att sluta arbeta då de kommit upp till inkomstgränsen. Dessutom är det viktigt att minnas att arbetserfarenhet är en viktig inkörsport till en kommande arbetskarriär.

– Den straffränta som uppbärs då studiestödet ska återbetalas är därtill helt oskälig. Årligen används det ett stort antal arbetstimmar till studiestödets återbetalningsbyråkrati. Jag trodde att regeringen hade för avsikt att genomföra ett ordentligt normtalko och då kunde man gärna börja här.

Inkomstgränserna för studerande höjdes senast 2008 från 550 euro till 660 euro per stödmånad. Straffräntan som uppbärs då studiestödet ska återbetalas ifall någon gått över inkomstgränsen ligger på 15 %.

Vad blir det av de utlovade 110 000 jobben?

Regeringen informerade förra veckan om statsbudgeten 2017. Trots några ljusglimtar, såsom höjningen av hushållsavdraget, är planerna minst sagt effektlösa.

Läs föregående artikel

Helsingfors: SFP i Helsingfors nominerade sina första kandidater

På höstens första kretsstyrelsemöte igår nominerade kretsstyrelsen de första kommunalvalskandidaterna inför kommunalvalet 2017. Bland de nominerade kandidaterna finns sittande fullmäktigeledamöter, kretsstyrelsemedlemmar och partistyrelsemedlemmar.

Läs följande artikel