Vi anser att alla ska ha samma möjligheter till högskolestudier, oberoende av socioekonomisk bakgrund. Vi godkänner inte regeringen Sipiläs nedskärning i studiestödet. Vi vill återta nedskärningarna och höja studiepenningens belopp tillbaka till den tidigare nivån. Samtidigt vill vi inte att studerande ska bestraffas för att de jobbar. Därför föreslår vi att studiestödets inkomstgränser höjs med 50 procent.

Joel Sundström

Politiskt sakkunnig

Kontakt »

Bergqvist: Förutsättningarna att studera på heltid förbättras

Riksdagen har idag (7.11) hållit remissdebatt om regeringens förslag till ändringar i lagen om studiestöd. Syftet med lagförslaget är att trygga förutsättningarna för studier på heltid och förbättra situationen för studerande med barn. Lagförslaget har utarbetats under ledning av idrotts- och ungdomsminister, SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist.

Wickström: Inkomstgränsen för studiestödet bör höjas

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström hoppas att inkomstgränsen för studiestödet skulle höjas. Ifall man studerar nio månader av ett kalenderår kan man som studerande ha inkomster på 12 498 euro. Enligt Wickström kunde nivån höjas med 50 procent från dagens nivå vilket skulle betyda drygt 18 500 euro.

SFP:s alternativa budget: Markant större satsningar på barnen och skolan

– För oss är det viktiga att Finland ska vara världens barnvänligaste land. Därför är våra satsningar på barnen, skolan och utbildningen avsevärt större än regeringens, säger partiordförande Anna-Maja Henriksson (SFP).