Vi anser att alla ska ha samma möjligheter till högskolestudier, oberoende av socioekonomisk bakgrund. Vi godkänner inte regeringen Sipiläs nedskärning i studiestödet. Vi vill återta nedskärningarna och höja studiepenningens belopp tillbaka till den tidigare nivån. Samtidigt vill vi inte att studerande ska bestraffas för att de jobbar. Därför föreslår vi att studiestödets inkomstgränser höjs med 50 procent.

Andreas Elfving

Politisk sekreterare, internationell sekreterare

Kontakt »

SFP:s alternativa budget: Markant större satsningar på barnen och skolan

– För oss är det viktiga att Finland ska vara världens barnvänligaste land. Därför är våra satsningar på barnen, skolan och utbildningen avsevärt större än regeringens, säger partiordförande Anna-Maja Henriksson (SFP).