Laura Fagerlund ny verksamhetsledare för SFP i Nyland

Laura Fagerlund har utsetts till ny verksamhetsledare för SFP i Nyland. Som verksamhetsledare ansvarar Fagerlund för över kretsens verksamhet och ekonomi. Fagerlund har tidigare arbetat som verksamhetskoordinator i kretsen och efterträder tidigare verksamhetsledare Jenny Vilén.

– Jag är otroligt inspirerad över att jag nu som verksamhetsledare får fortsätta utveckla kretsen och driva framåt arbetet inför riksdagsvalet 2023. Riksdagsvalet är för kretsen ett mycket viktigt val och målet är att återta det fjärde mandatet, säger Fagerlund.

Laura Fagerlund inleder sitt jobb 19.4.

Regeringen vill trygga energiförsörjningen och försnabba den gröna omställningen

Henriksson om regeringens massiva gröna omställningspaket:

Läs föregående artikel

Blomqvist: Viktiga beslut som för energiförsörjningen bort från fossil importenergi

Ministerarbetsgruppen för beredskap fattade i dag beslut om riktlinjer som skall säkerställa produktionen av energi till ett rimligt pris, öka självförsörjningsgraden och påskynda energiomvandlingen bort från fossila bränslen.

Läs följande artikel