Linn Arola ny praktikant för Europaparlamentariker Nils Torvalds

I september började Linn Arola som ny praktikant för Europaparlamentariker Nils Torvalds. Arola kommer arbeta i Europaparlamentet fram till början av februari. Hon är utexaminerad nationalekonom från Åbo Akademi och har tidigare arbetat inom skogsindustrin.

– Under min praktikperiod ser jag fram emot att lära mig om Europaparlamentets många funktioner och att följa med det politiska arbetet på nära håll. Eftersom miljöfrågor och företagsansvar är viktiga för mig, kommer det vara speciellt intressant att fördjupa mig i verksamheten i miljö- och industriutskotten.  

Arola kommer under sin praktik att bl.a. jobba med kommunikationsfrågor och följa med det politiska arbetet i miljö- och industriutskotten (ENVI och ITRE).

Gruppordförande Andersson: Finland ska vara ett land, där var och en kan leva trygg och accepterad

På onsdagen under riksdagens plenum diskuterades statsrådets meddelande om främjande av likabehandling, jämställdhet och icke-diskriminering i det finländska samhället. Gruppordförande Otto Andersson framförde Svenska riksdagsgruppens gruppanförande.

Läs föregående artikel

Minister Bergqvist: Alla ska få vara sig själva och känna sig trygga – också inom idrott och ungdomsarbete

Statsrådets meddelande om främjande av likabehandling, jämställdhet och icke-diskriminering i det finländska samhället har idag börjat behandlas i riksdagen. Idrotts- och ungdomsminister, SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist tycker att meddelandet är en mycket tydlig signal om att det inte finns något som helst utrymme för rasism i det finländska samhället. För Bergqvist har det varit viktigt att idrotten och ungdomsarbete behandlas i meddelandet.

Läs följande artikel