Gruppordförande Andersson: Finland ska vara ett land, där var och en kan leva trygg och accepterad

På onsdagen under riksdagens plenum diskuterades statsrådets meddelande om främjande av likabehandling, jämställdhet och icke-diskriminering i det finländska samhället. Gruppordförande Otto Andersson framförde Svenska riksdagsgruppens gruppanförande.

I anförandet betonar Andersson riksdagsledamöternas ansvar i diskussionskulturen och samhällsklimatet även då åsikterna skiljer i hur samhället ska utvecklas. 

-För vi riksdagsledamöter har ett alldeles särskilt ansvar för diskussionskulturen och samhällsklimatet i Finland. I en demokrati ska vi kunna diskutera innehållet till exempel i invandringspolitiken, socialpolitiken och den ekonomiska politiken. Och vi kan och ska kunna ha väldigt olika åsikter om hur samhället ska utvecklas, säger Andersson. 

Andersson betonar att det är avgörande vilka ord riksdagsledamöter väljer att använda sig av när de uttrycker sig.   

-Men avgörande är hur vi uttrycker oss. Vilka ord vi använder eller inte använder. Där har vi alla, alltid, möjlighet att välja. Vi riksdagsledamöter, vi alla i denna sal behöver visa exempel genom att tala respektfullt och använda ett språk som inte kränker. Och vi har ett alldeles särskilt ansvar om hur vi uttrycker oss om till exempel olika minoriteter eller om invandrare. Det ska inte finnas något som helst utrymme för antydningar, budskap mellan raderna eller tal där man bokstavligen säger en sak, men avsikten uppenbart ändå är något annat. Och det ytterst viktigt att regeringens meddelande också tar fasta på detta, säger Andersson.

Andersson understryker i sitt tal vilka förutsättningar SFP hade för att kunna godkänna meddelandet. 

– När processen kring meddelandet inleddes förutsatte vi i SFP att meddelandet är ambitiöst, trovärdigt och konkret samt ska beakta de över hundra sakkunnighöranden. Att det reserveras budgetmedel. Och att arbetet fortsätter även efter att meddelandet har getts. Nu har vi ett färdigt meddelande som hela regeringen står bakom. Och som vi kan vara nöjda över, säger Andersson. 

I anförandet läser Andersson en mening ur meddelandet som är ytterst nödvändig ur flera olika anseenden. 

– I meddelandet konstateras tydligt: ”Regeringen och alla dess ministrar tar avstånd från rasism och motsätter sig all slags extremism samt förbinder sig till aktivt arbete mot rasism både i Finland och internationellt.” Detta är helt nödvändigt. Inte minst med tanke på vår landsbild och Finlands internationella anseende. Men också för att regeringssamarbetet kan fortsätta och regeringens handlingsförmåga kan säkerställas, säger Andersson. 

Andersson betonar att syftet med meddelandet är helt entydigt. 

– Det viktigaste syftet med detta meddelande är ändå helt entydigt. Och det är att Finland ska vara ett land, där var och en kan leva trygg och accepterad. Just och exakt såsom man är. Och för att alla som kommer till Finland kan känna sig välkomna. Att alla som i sin vardag blir offer för rasism, med större tillförsikt ska kunna blicka mot framtiden. Och att varje människa som diskrimineras vet att regeringen och riksdagen tar det på allvar, och att vi kommer att fortsätta arbetet för ett mer jämlikt Finland, säger Andersson.   

Vår (o)ändliga, smutsiga resurs

Hotet mot vårt vatten är en långsiktig och allvarlig utmaning för Finland och resten av världen. Miljöhoten kommer inte ensamma, och våra vattenresurser är hotade av föroreningar, torka och förlust av biodiversitet. Trots att Finland har tillgång till rent och högkvalitativt dricksvatten och tusentals sjöar, påverkas även vi av globala hot. Föroreningar som näringsämnen, kemikalier, läkemedelsrester och mikroplaster förorenar våra vattendrag och hamnar i näringskedjan. För att bekämpa dessa hot krävs samarbete, både inom EU och internationellt.

Läs föregående artikel

Linn Arola ny praktikant för Europaparlamentariker Nils Torvalds

I september började Linn Arola som ny praktikant för Europaparlamentariker Nils Torvalds. Arola kommer arbeta i Europaparlamentet fram till början av februari. Hon är utexaminerad nationalekonom från Åbo Akademi och har tidigare arbetat inom skogsindustrin.

Läs följande artikel