Minister Bergqvist: Alla ska få vara sig själva och känna sig trygga – också inom idrott och ungdomsarbete

Statsrådets meddelande om främjande av likabehandling, jämställdhet och icke-diskriminering i det finländska samhället har idag börjat behandlas i riksdagen. Idrotts- och ungdomsminister, SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist tycker att meddelandet är en mycket tydlig signal om att det inte finns något som helst utrymme för rasism i det finländska samhället. För Bergqvist har det varit viktigt att idrotten och ungdomsarbete behandlas i meddelandet.

-Idrott och ungdomsarbete är en viktig del av vårt samhälle. En stor del av finländarna idrottar i olika föreningar och våra olika ungdomsorganisationer är viktiga fostrande platser för alla barn och ungdomar. Därför är det centralt att all fritids- och hobbyverksamhet är trygga ställen för alla personer. Tyvärr vet vi att så inte alltid är fallet idag, även om många steg tagits i rätt riktning. Diskriminering, trakasserier, rasism eller osakligt beteende kan inte accepteras, säger Bergqvist.

En av åtgärderna i regeringens meddelande är att stärka likabehandling, icke-diskriminering och jämställdhet samt tillgodoseende av de mänskliga rättigheterna inom motion, idrott och kultur samt på ungdomsområdet. För Bergqvist kommer detta arbete att vara en prioritet under hennes ministerperiod.

– Även i regeringsprogrammet har vi starka skrivningar om att säkerställa trygga hobbyer för alla och  ingripa i osakligheter. En av åtgärderna är att Du är inte ensam-verksamheten görs bestående och utvidgas. Motion och idrott är också en viktig del av integrationen av invandrare. För mig är det viktigt att organisationernas jämlikhetsarbete beaktas i deras statsunderstödsfinansiering, betonar Bergqvist.

– Jag vill tacka alla toppidrottare som med sina egna uttalanden tydligt tar ställning för likabehandling och mot diskriminering. Det betyder mycket att barn och unga får se sina idoler leda med exempel i dessa frågor. Jag är också glad över att det utgående från detta meddelande görs en skild kampanj mot rasism som också idrotts- och ungdomsorganisationer kan delta i, avslutar Bergqvist.

Linn Arola ny praktikant för Europaparlamentariker Nils Torvalds

I september började Linn Arola som ny praktikant för Europaparlamentariker Nils Torvalds. Arola kommer arbeta i Europaparlamentet fram till början av februari. Hon är utexaminerad nationalekonom från Åbo Akademi och har tidigare arbetat inom skogsindustrin.

Läs föregående artikel

SFP ställer inte upp egen kandidat i presidentvalet

Svenska folkpartiets partistyrelse beslöt under sitt möte på torsdag att partiet inte ställer upp en egen kandidat i presidentvalet 2024. Partistyrelsens beslut var enhälligt.

Läs följande artikel