Livsviktigt med god infrastruktur

Finland behöver en fungerande infrastruktur av många orsaker. Bland annat är det enligt SFP en förutsättning för ett framgångsrikt och konkurrenskraftigt Finland. Riksdagsvalskandidat Rainer Bystedt vill att vägarnas skick ska diskuteras kontinuerligt och inte bara inför val.

– I Österbotten är det livsviktigt att vi har god infrastruktur för de varor som ska exporteras och även för varor som ska vidareförädlas i vårt landskap. Här gäller det att ha rätt status på flygfält, hamnar, järnvägar och vägar. SFP har i sin regeringsställning jobbat hårt för att trygga framtiden för hamnar och flygfält i vår region, men det som vi ännu behöver varje dag är trygga vägar, säger Bystedt.

Bystedt som tidigare jobbat tillsammans med vägverket lyfter fram att vägarna till stor del är gjorda av gammal sjöbotten som lever och rör på sig. Dessutom konstaterar han att vädret ofta även sliter hårt på materialet. Han menar därför att vägarna här behöver mer underhåll och vägmaterial av bättre kvalitet för att de ska hålla längre och vara tillräckligt trygga.

– Idag är våra vägar på många håll så dåliga att ett utryckningsfordon inte ens kan hålla den gällande hastigheten, än mindre köra ännu snabbare. Ska det verkligen vara så i ett modernt samhälle? Fördröjningen kan bli ödesdigra minuter när t.ex. hjärt- och strokepatienter körs till vård, säger Bystedt.

– Nationellt har vi en strategi inom äldreomsorgen att äldre ska bo hemma så länge som möjligt. Men hur gör vi i Österbotten om vi har våra äldre hemma, men vägen dit är oframkomlig? Nu behövs verkligen krafttag för att få infrastrukturen i bättre skick även i Österbotten, konstaterar Bystedt.

Henriksson vill skapa framtidstro och tillväxt – siktar på minst fyra SFP mandat i Vasa valkrets

SFP:s ordförande, justitieminister och riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson körde igång sin riksdagsvalskampanj under söndagen i Jakobstad. Henriksson har varit riksdagsledamot sedan 2007 och fungerat som justitieminister i snart åtta år i sammanlagt 4 regeringar.

Läs föregående artikel

Bergqvist: Nationell arbetsgrupp stöder lokala åboländska projekt

Den parlamentariska arbetsgruppen för glesbygden (HAMA) har under sin verksamhetsperiod riktat betydande stöd för utvecklingen av turism och kulturell verksamhet i glesbygdsområden. Bland de utvecklingsprojekt som vid senaste ansökningsperioder fått finansiering finns tre projekt från Egentliga Finland. Riksdagsledamot och medlem i HAMA-gruppen Sandra Bergqvist (SFP) ser positivt på dessa projekt.

Läs följande artikel