Bergqvist: Nationell arbetsgrupp stöder lokala åboländska projekt

Den parlamentariska arbetsgruppen för glesbygden (HAMA) har under sin verksamhetsperiod riktat betydande stöd för utvecklingen av turism och kulturell verksamhet i glesbygdsområden. Bland de utvecklingsprojekt som vid senaste ansökningsperioder fått finansiering finns tre projekt från Egentliga Finland. Riksdagsledamot och medlem i HAMA-gruppen Sandra Bergqvist (SFP) ser positivt på dessa projekt.

– Det hade kommit in mycket ansökningar. Det här visar på drivkraften som finns på glesbygden men också hur mycket det finns att utveckla. De här projekten stärker glesbygdens attraktionskraft och skapar arbetstillfällen på ort och ställe, säger Bergqvist.

Projektet på Kimitoön handlar om att öka mängden närproducerade råvaror i restaurangerna i skärgården på Kimitoöns glesbygdsområde och att öka lokala producenters försäljning i hemkommunens område.

– Efterfrågan på lokalt producerad mat är allt större. Vi vill veta vad vi äter och var det är producerat. Med tanke på turismen är lokalt producerat även ett trumfkort, säger Bergqvist

I Pargas vill man satsa på att förlänga turistsäsongen genom pakettjänster och bättre synlighet. Det andra projektet ska utreda vilka tjänster som kan erbjudas för små kryssningsfartyg i skärgården. 

– Alla områden har sina egna styrkor och utifrån dem ska områden också få utvecklas. Turismen och båtlivet syns i Pargas speciellt sommartid men sommarsäsongen är kort och intensiv för många företagare i skärgården. Satsningar på att förlänga säsongen stärker förutsättningarna för företagare, säger Bergqvist.

Livsviktigt med god infrastruktur

Finland behöver en fungerande infrastruktur av många orsaker. Bland annat är det enligt SFP en förutsättning för ett framgångsrikt och konkurrenskraftigt Finland. Riksdagsvalskandidat Rainer Bystedt vill att vägarnas skick ska diskuteras kontinuerligt och inte bara inför val.

Läs föregående artikel

Dags att påskynda möjligheterna att utveckla kustbanan!

Finansministeriet och kommunikationsministeriet utredde möjligheterna att finansiera stora spårtrafikprojekt samt vilka klimatkonsekvenser banprojekten skulle medföra. Enligt utredningen som publicerades idag förutsätter genomförandet av spårtrafikprojekt betydande ekonomiska satsningar från den offentliga sektorn. Samtidigt skulle miljön belastas då nya banprojekt byggs.

Läs följande artikel