Löfström i interpellationsdebatten: för att bemöta hybridhot krävs samarbete, inte splittring

Riksdagen förde idag debatt om interpellationen som väckts mot regeringen om Finlands beredskap för hybridpåverkan som bygger på styrning av migrationsströmmar. Interpellationen bygger på att man inte anser att Finlands beredskap för hybridanfall är tillräcklig om vi utsattes för samma situation som hänt vid gränsen mot Polen eller Litauen där man hänsynslöst lurar och utnyttjar oskyldiga människor för att sända dem mot landgränsen.

Mats Löfström lyfte i Svenska riksdagsgruppens gruppanförande upp att såväl regeringen som riksdagsgruppen är av en annan åsikt i frågan.  

– Finlands beredskap är väldigt bra och detta är en av flera skrämselkampanjer vars enda målsättning är att få oss att känna oss otrygga. Finlands internationella förpliktelser förhindrar oss inte från att effektivt svara på hybridpåverkan, säger Mats Löfström.

Regeringen har gjort förberedande arbete för att uppdatera beredskapslagen och ett parlamentariskt möte kommer sammankallas för att diskutera en helhetsreform. Man skulle därför gynnas av samarbete istället för en interpellation i denna fråga. Svenska riksdagsgruppen stöder arbetet i att motverka hybridpåverkan genom att agera konsekvent i enlighet med våra gemensamma principer och använda verktyg såsom en aktiv utrikespolitik, en fungerande rättsstat, ett demokratiskt system och respekten för de mänskliga rättigheterna. Att garantera dessa rättigheter samt medborgarnas säkerhet utesluter inte varandra. 

 – Det finns en långvarig tradition om att inte politisera frågor som handlar om rikets säkerhet för att kunna upprätthålla denna och inte diskutera planer för Finlands försvar offentligt. Det är därför varken konstruktivt eller ansvarsfullt att väcka denna interpellation. Vi behöver också fortsätta samarbeta över alla partigränser och mellan regering och opposition i frågor som berör rikets säkerhet. Det är vad allmänheten förväntar sig av oss, anser Löfström. 

Europaparlamentariker från nordligaste delarna av EU: Vintersjöfarten kan inte stå för en oproportionerlig del av den gröna omställningen

Kommissionens förslag på det förnyade systemet för utsläppshandel tar inte vintersjöfartens förhållanden tillräckligt i beaktande. Det här anser 17 Europaparlamentariker från Finland, Sverige och Estland, däribland Nils Torvalds (SFP / Renew). Europaparlamentarikerna har uttryckt sin oro i ett brev som de på tisdagen skickat till Europeiska kommissionens ordförande Ursula Von der Leyen, vice ordförande Frans Timmermans, samt kommissionärerna Thierry Breton, Kadri Simson och Adina Vălean.

Läs föregående artikel

SFP:s gruppanförande i stadsfullmäktige 24.11.2021 om förslaget till budget för 2022 och ekonomiplan för 2022-2024

Gruppordförande Björn Månssons gruppanförande i sin helhet.

Läs följande artikel