Europaparlamentariker från nordligaste delarna av EU: Vintersjöfarten kan inte stå för en oproportionerlig del av den gröna omställningen

Kommissionens förslag på det förnyade systemet för utsläppshandel tar inte vintersjöfartens förhållanden tillräckligt i beaktande. Det här anser 17 Europaparlamentariker från Finland, Sverige och Estland, däribland Nils Torvalds (SFP / Renew). Europaparlamentarikerna har uttryckt sin oro i ett brev som de på tisdagen skickat till Europeiska kommissionens ordförande Ursula Von der Leyen, vice ordförande Frans Timmermans, samt kommissionärerna Thierry Breton, Kadri Simson och Adina Vălean.

– De import- och exportberoende länderna i nordligaste delarna av Europa kan inte förväntas betala oproportionerliga summor i jämförelse med isfria länder, för att hålla ekonomin igång, påpekar Torvalds.

I Finland transporteras 90 procent av exporten och 80 procent av importen till sjöss. Med i medeltal 40 procent av Östersjön frusen över flera månader varje år, spelar isklassade fartyg en essentiell roll i de nordligaste ländernas handel. 

Eftersom isklassade fartyg kräver starkare motorer och är tyngre, blir deras utsläpp också högre. Enligt de uträkningar som kommissionen använt sig av, ligger fraktkostnaderna för isklassade fartyg på 10,2 procent över EU-medeltalet. De förväntade högre utsläppsprisen skulle ytterligare öka kostnaderna inom sjöfarten i de nordligaste delarna av Europa.

– Till följd av utsläppshandeln och övriga nya förordningar på EU-nivå för att minska utsläppen, bör även sjöfarten förnya sig och minska sina utsläpp precis som alla andra branscher, för att hållas konkurrenskraftig. Det kan ändå inte vara så att de isbetäckta länderna förväntas betala en ytterligare premie för isens skull, då man prissätter utsläpp i det nya systemet, anser Torvalds. 

Prisökningarna för sjöfarten riskerar ytterligare påverka Åland, som är helt beroende av sjöfart för sina dagliga kommunikationer och transporter.

Kommissionens förslag till uppdaterad utsläppshandel behandlas som bäst av Europaparlamentet varefter medlemsländerna tar ställning till de olika förslagen.

Ollikainen: Finland behövs i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Riksdagen förde idag en remissdebatt om statsrådets redogörelse om fortsatt finländskt deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak. I Svenska riksdagsgruppens gruppanförande betonade riksdagsledamot Mikko Ollikainen vikten av fortsatt deltagande i operationen.

Läs föregående artikel

Löfström i interpellationsdebatten: för att bemöta hybridhot krävs samarbete, inte splittring

Riksdagen förde idag debatt om interpellationen som väckts mot regeringen om Finlands beredskap för hybridpåverkan som bygger på styrning av migrationsströmmar. Interpellationen bygger på att man inte anser att Finlands beredskap för hybridanfall är tillräcklig om vi utsattes för samma situation som hänt vid gränsen mot Polen eller Litauen där man hänsynslöst lurar och utnyttjar oskyldiga människor för att sända dem mot landgränsen.

Läs följande artikel