Löftet att beakta svenskan i tingsrättsreformen sviks

Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson anser att regeringens förslag att reformera tingsrättsnätverket är undermåligt ur språklig synvinkel.

– Justitieminister Jari Lindström har i riksdagen lovat att de språkliga rättigheterna ska garanteras, men av det ser man inte många spår. Det här förslaget slår hårt mot många orter i Svenskfinland där det är viktigt att få rättservice även på svenska.

Till följd av reformen dras tingsrätten eller kansliet in på tolv orter, bland dem Borgå och Raseborg. Av de nuvarande sammanträdesplatserna ska fjorton stycken dras in, bland dem svenska orter såsom Kimitoön, Kyrkslätt, Kristinestad och Jakobstad.

– Ändå står det i propositionen att man fäst uppmärksamhet vid de språkliga rättigheterna. På vilket sätt då kan man undra, säger Henriksson.

Hon är även besviken på att fastän man skär ned på antalet tingsrätter, så har man ändå inte ökat antalet domare som behöver ha fullständiga kunskaper i såväl svenska som finska eller vidtagit andra åtgärder för att trygga service på svenska i praktiken.

– Förslaget leder också till direkt ansvarslöst hushållande med skattebetalarnas pengar. Med vilka argument kan regeringen till exempel försvara att tingsplatsen i Jakobstad, där det nya polis- och rättshuset togs i bruk så sent som 2011, nu skall dras in, samtidigt som tingsplatsen i centerdominerade Kauhava nog blir kvar?

Tanken om ett nordiskt medborgarskap lever

Det osäkra världspolitiska läget gör att vi har behov av vänner som tänker som vi och har en verklig vilja att förbättra den globala situationen. Vi behöver vänner som värderar individens fri- och rättigheter framom protektionism och isolation.

Läs föregående artikel

Posten måste ta sig i kragen

Efter julhelgen har det bland annat framgått att ett flertal julkort med korrekt adress kommit försenat fram efter att adressen utretts, trots att utskicket skett före Postens meddelade tidsfrist.

Läs följande artikel