Posten måste ta sig i kragen

Efter julhelgen har det bland annat framgått att ett flertal julkort med korrekt adress kommit försenat fram efter att adressen utretts, trots att utskicket skett före Postens meddelade tidsfrist.

Samtidigt har det visat sig att fenomenet med utebliven eller försenad post verkar ha blivit allt vanligare. SFP:s riksdagsledamot Thomas Blomqvist undrar vad Posten riktigt sysslar med.

– Det är paradoxalt att förseningarna sker samtidigt som Posten lobbar för att den nya lagstiftningen inte ska gynna konkurrenter. Om vårt statliga postverk inte klarar av sina åtaganden, har vi snart inget annat val än att börja använda oss av konkurrenterna, säger Blomqvist.

Inför det stundande kommunalvalet påpekar Blomqvist att den försenade posten också påverkar vår demokratiska rätt att rösta.

– Hur ska de finländare som väljer att förhandsrösta kunna lita på att deras postade röster når fram i tid om inte ens den årligen återkommande julkortssändelsen fungerat som den ska? Vi måste i alla lägen kunna lita på att posten kommer fram i tid också när antalet utskick är större, nu speciellt med tanke på kommunalvalet. Nu krävs en ordentlig skärpning i Postens verksamhet.

Löftet att beakta svenskan i tingsrättsreformen sviks

Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson anser att regeringens förslag att reformera tingsrättsnätverket är undermåligt ur språklig synvinkel.

Läs föregående artikel

Henriksson: Svensk- och finskspråkiga finländare ska ha samma rättigheter

Svenska Yle skriver idag att en svenskspråkig har nekats rättshjälp på grund av sitt modersmål. Efter en uppmaning av Östra Nylands rättshjälpsbyrå att vända sig till en privat advokat har han därefter blivit nekad stöd för att kunna använda denne.

Läs följande artikel