Lojo sjukhus visar vägen för svensk service

Service på svenska kan fungera om det finns vilja. Det har Lojo Sjukhus bevisat.

– Lojo har valt att frivilligt vara en tvåspråkig stad trots att de svenskspråkigas andel i Lojo är bara 3,5%. Lojo sjukhus betjänar dock hela Västnyland och har många svenskspråkiga patienter. Den positiva inställningen till svenskan framkommer i den respons som sjukhuset fått, säger partifullmäktigemedlem och ordförande för SFP i Lojonejden Heidi Himmanen.

Heidi Wennerstrand-Hand, utvecklingsplanerare med ansvar för språkärenden vid Lojo sjukhus berättar att av de patienter och anhöriga som i sjukhusets enkät har uppgett svenska som modersmål upplever 88% att de är nöjda med den svenska service de fått.

– Varje vecka inkommer även ca. 250 meddelanden av patienter, anhöriga och besökare och var och en enhet går igenom sin respons med sin egen personal. Utöver detta tar man varje vecka upp utvecklingsförslag vid ledningsgruppens möte, säger Wennerstrand-Hand.

Enligt HUS språkprogram ska det finnas personal i varje enhet som behärskar svenska. Lojo sjukhus är ett positivt exempel och personalen tackas av patienterna för deras vänliga och trevliga bemötande och för att man fått service på svenska.

– För att den svenska servicen ska fungera i praktiken behöver personalen vara aktiv och visa vilja att betjäna på svenska. Det handlar inte om att få varje ord rätt utan att visa en positiv inställning och göra sitt bästa, säger Himmanen

Lojo sjukhus har för tillfället sju språkambassadörer. Språkambassadörernas uppgift är att inspirera och uppmuntra sina arbetskamrater till att använda det andra inhemska språket, med kolleger och patienter.

När Lojo sjukhus har utvecklat sin verksamhet har patienten stått i fokus. Lojo BB får toppbetyg av kunderna inom HUS och man kommer gärna även längre ifrån för att föda.

– Lojo BB är numera det enda sjukhuset i Nyland, där blivande föräldrar får besöka BB-avdelningen i förväg och introduktion ges både på svenska och finska. För blivande mammor och är det enormt viktigt att sjukhuset kan erbjuda en så positiv förlossningsupplevelse som möjligt, säger Himmanen

Personalen ska känna sig bekväma med att tala svenska. För att uppnå detta krävs det att alla känner att man ror i samma båt.

– Lojo sjukhus har lyckas med att inkludera alla i ett tidigt skede. Den svenska servicen tas upp redan i arbetsintervjuerna. På så sätt förbinder sig personalen till de mål man satt upp med tanke på servicen. En positiv inställning och samarbete mellan personal och patienter är det enda som krävs, säger Himmanen.

– Vi främjar svenskan via det positiva, som t.ex. med språkbrukstillägg och tillgång till skräddarsydda språkkurser. Patienten skall själv få välja språket och även om språkkunskaperna bland personalen inte är perfekta, så uppmuntras personalen ändå att försöka använda sina kunskaper, säger Wennerstrand-Hand.

Vikarie för verksamhetskoordinatorn i Egentliga Finlands krets

Svenska folkpartiet i Finland r.p. söker vikarie för verksamhetskoordinatorn i Egentliga Finlands krets för tiden 15.2.2020-30.4.2021.

Läs föregående artikel

Minna Österholm ny specialmedarbetare för Europaparlamentariker Nils Torvalds

Minna Österholm blir från mitten av februari ny specialmedarbetare för Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew Europe).

Läs följande artikel