Minna Österholm ny specialmedarbetare för Europaparlamentariker Nils Torvalds

Minna Österholm blir från mitten av februari ny specialmedarbetare för Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew Europe).

Österholm har tidigare arbetat bland annat som kontaktchef på Svenska folkpartiet och varit medarbetare för MEP och riksdagsledamot Astrid Thors. Österholm är hemma från Lappträsk och har varit aktiv inom lokalpolitiken där.

Till Nils Torvalds stab hör Beata Björkvall och Alexander Lång i Bryssel samt Elisabet Rantschukoff i Finland. En åländsk specialmedarbetare tillsätts under våren. Viktor Sundberg förstärker staben som Liberal Praktik-praktikant fram till slutet av januari.

Nils Torvalds är ordinarie medlem av utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och budgetutskottet, samt ersättande medlem av utskottet för industri, forskning och energi. Han leder den liberala Renew Europe-gruppens arbete i miljöutskottet som koordinator.

Lojo sjukhus visar vägen för svensk service

Service på svenska kan fungera om det finns vilja. Det har Lojo Sjukhus bevisat.

Läs föregående artikel

SFP söker vikarie för verksamhetskoordinator i Nyland

Svenska folkpartiet i Finland r.p. söker vikarie för verksamhetskoordinator i Nylands krets för tiden 1.3.2020-30.4.2021

Läs följande artikel