Månsson och Rantala välkomnar beslut om stadens tvåspråkiga logotyp

Ett klart steg framåt. Så beskriver SFP:s gruppordförande Björn Månsson, som också leder stadens tvåspråkighetskommitté, och stadsstyrelsemedlemmen Marcus Rantala Helsingfors stadsstyrelses beslut på måndagskvällen om att betona bruket av stadens tvåspråkiga logotyp och om att svenskan bör finnas med i all information som primärt betjänar kommuninvånarna och en tvåspråkig publik.

Tvåspråkighetskommittén och SFP:s stadsfullmäktigegrupp har redan länge förutsatt att den tvåspråkiga logotypen används som norm. Många är exemplen på att två- eller flerspråkiga skyltar och annan information försetts med den enspråkigt finska logotypen, vilket strider mot stadens gällande regler. Därför fanns det ett behov av att stärka regelverket.

I sin hälsning på Folktingets Svenska dagen-mottagning i förra veckan flaggade borgmästare Juhana Vartiainen för bruket av den tvåspråkiga logon, och då stadsstyrelsen på måndagen behandlade tvåspråkighetskommitténs rapport passade SFP därför på att föreslå den skrivning som godkändes med 14 röster mot sannfinländarnas enda.

Nu gäller det för stadens sektorer att leva upp till beslutet och till stadens färska strategi, som fastslår att tvåspråkigheten bör vara synlig, säger Rantala och Månsson.

Tötterman vill fortsätta leda SFP i Åbo

– Jag är tacksam över att så många bett mig ställa upp för omval som ordförande för SFP i Åbo och är hedrad över det stöd jag fått. Jag ställer mig därför till förfogande för en period till och erbjuder mej att slutföra det arbete jag påbörjat. Min avsikt är att leda SFP i Åbo till framgång i välfärdsområdesvalet, säger Anna-Karin Tötterman.

Läs föregående artikel

Biaudet: Alla bör ha rätt att definiera sitt juridiska kön

Riksdagsledamot Eva Biaudet (SFP) deltog idag i plenumdiskussionen om medborgarinitiativet Oikeus olla – Rätt att vara, som handlar om reformen av translagen.

Läs följande artikel