Tötterman vill fortsätta leda SFP i Åbo

– Jag är tacksam över att så många bett mig ställa upp för omval som ordförande för SFP i Åbo och är hedrad över det stöd jag fått. Jag ställer mig därför till förfogande för en period till och erbjuder mej att slutföra det arbete jag påbörjat. Min avsikt är att leda SFP i Åbo till framgång i välfärdsområdesvalet, säger Anna-Karin Tötterman.

Vi har under de senaste två åren jobbat hårt för att bli starkare. I kommunalvalet nådde vi en viktig milstolpe med det högsta antalet röster sedan kommunalvalet 2008. I valförhandlingarna säkrade vi flera bra förtroendeposter för SFP i Åbo stad, bl.a. en stadsstyrelsepost. Med Åbo Akademi som arbetsgivare och tvåbarnsmamma med barnen i skolåldern har jag också ett stort personligt intresse att verka för ett familjevänligt, forsknings- och utbildningsfokuserat samt livskraftigt Åbo där svenskan ändå kontinuerligt behöver en stark intressebevakning. Jag ser framemot att fortsätta lotsa SFP i Åbo till framgång i välfärdsområdesvalet och stärka vår avdelning ytterligare inför riksdagsvalet, konstaterar Tötterman.

Anna-Karin Tötterman är politices licentiat och har studerat bl.a. informationsvetenskap och historia vid Åbo Akademi. Hon har lång erfarenhet av olika uppdrag inom Akademin och arbetar nu med internationaliseringsfrågor vid det finlandssvenska universitetet. 

Tötterman har varit aktiv beslutsfattare sedan 2018 och under dessa år har hon meriterat sig för flertalet förtroendeposter i SFP. Samtidigt har hon byggt upp ett gediget kontaktnätverk inom staden, de andra partierna och så även inom SFP på nationell nivå. Anna-Karin är just nu ordförande för SFP i Åbo, vice ordförande för SFP i Egentliga Finland, ordinarie medlem i SFP:s partifullmäktige samt medlem i SFP:s utskott för stadspolitik och arbetsmarknadspolitik. Inom Åbo stad är hon ordinarie medlem i svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning och i Åbo stads mångkulturutskott. Tötterman representerar också Egentliga Finland i Svenska Finlands folkting och är medlem i folktingets förvaltningsutskott. Dessa uppdrag garanterar både erfarenhet av och insikter i beslutsfattande på såväl lokal, regional som nationell nivå.

– Jag är övertygad om att en sund och hållbar ekonomisk tillväxtpolitik, som underlättar verksamhetsförutsättningarna för bl.a. småföretagare, är den ekonomiska bas vi behöver för att garantera vårt välfärdssamhälle också i framtiden. Mina nätverk inom SFP, kontakter till stadens ledning och goda relationer till kolleger inom andra partier i Åbo är en utmärkt utgångspunkt för att lotsa SFP i Åbo mot nya framgångar, säger Tötterman.

Wickström: Närsjukhusen har en viktig roll även efter vårdreformen

SFP:s vice ordförande och SFP:s styrelserepresentant i HUS Henrik Wickström poängterar att närsjukhusen har en viktig roll i framtiden, också efter vårdreformen. Wickström besökte i dag Lojo sjukhus där han träffade direktören för Lojo sjukhus Ville Pursiainen som också fungerar som tf. direktör för Borgå sjukhus. I mötet deltog även Lojo sjukhus ledande läkare Tom Löfstedt.

Läs föregående artikel

Månsson och Rantala välkomnar beslut om stadens tvåspråkiga logotyp

Ett klart steg framåt. Så beskriver SFP:s gruppordförande Björn Månsson, som också leder stadens tvåspråkighetskommitté, och stadsstyrelsemedlemmen Marcus Rantala Helsingfors stadsstyrelses beslut på måndagskvällen om att betona bruket av stadens tvåspråkiga logotyp och om att svenskan bör finnas med i all information som primärt betjänar kommuninvånarna och en tvåspråkig publik.

Läs följande artikel