Marcus Rantala kritisk till planerna på spårvagnsdepå och därtill hörande bostadsbyggande på Degerö

SFP:s medlem av Helsingfors stadsstyrelse Marcus Rantala kritiserar planerna på en stor spårvagnsdepå och därtill hörande mastodontiskt bostadsbyggande på Degerö.

I stadsstyrelsen föreslog jag att stadsplanen skulle återremitteras och inte godkännas i föreslagen form. Helheten är helt enkelt för stor och mastodontiskt för att passa in på Degerö. Utgångspunkten i mitt förslag var att istället hitta en lösning som skulle passa bättre in i miljön, bättre ta i beaktande natur- och kulturvärdena samt förutsättningarna för friluftsaktiviteter, säger Rantala.

Också de ekonomiska kalkylerna ger vid handen att det skulle vara bättre att hitta ett annat alternativ. Det nuvarande förslagets prislapp är hela 100 miljoner euro, konstaterar Rantala. 

Tyvärr fick SFP inte gehör för sitt förslag, vilket är en besvikelse, och ärendet går nu vidare till fullmäktige som behandlar ärendet i början av oktober. Diskussionen fortsätter där, säger Rantala.

Sandra Bergqvist vill jobba för ett jämlikt samhälle

Språkrättigheter och -tillgänglighet är något som alltid engagerat riksdagsledamot Sandra Bergqvist från Nagu. Bergqvist var intresserad av svenska språkets ställning redan i högstadieålder och lyssnade engagerat då skolan fick besök av politiker som berättade om sin vardag. Kanske var det då det föddes, mitt politiska intresse, berättar hon under en promenad i det redan höstklädda Åbo.

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi gläds över matrestaurangernas lättare restriktioner

Riksdagens social – och hälsovårdsutskott har idag fått sitt betänkande klart över förslaget om temporära ändringar i lagen om smittsamma sjukdomar. Förslaget som innehåller ändringar och restriktioner för restaurangverksamheten ska förhindra spridningen av covid 19-viruset som på senare tid smittat ett stort antal personer framför allt i barer och nattklubbar. I det ursprungliga förslaget behandlades alla klubbar, caféer och restauranger på samma sätt, men nu vill man ge matrestauranger och caféer lättare restriktioner. Enligt betänkandet kan till exempel kundplatserna begränsas med högst 25 procent från det normala, istället för med hälften som i det ursprungliga förslaget. Riksdagsledamot och medlem i social – och hälsovårdsutskottet Veronica Rehn-Kivi (SFP) har starkt drivit på den lättare begränsningen för framför allt små matrestauranger och gläds över utskottets enhälliga betänkande.

Läs följande artikel