Sandra Bergqvist vill jobba för ett jämlikt samhälle

Språkrättigheter och -tillgänglighet är något som alltid engagerat riksdagsledamot Sandra Bergqvist från Nagu. Bergqvist var intresserad av svenska språkets ställning redan i högstadieålder och lyssnade engagerat då skolan fick besök av politiker som berättade om sin vardag. Kanske var det då det föddes, mitt politiska intresse, berättar hon under en promenad i det redan höstklädda Åbo.

Ändå skulle det komma att dröja många år innan Bergqvist själv engagerade sig i politiken. Nu har hon suttit ett år i riksdagen.

– Det har hänt så mycket i politiken – ministerbyten, statsministerbyte, olika kriser och sedan coronaepidemin. Det känns som att allt har varit en ständig direktsändning och tempot har varit väldigt högt. Som ny riksdagsledamot har det inneburit att lära sig hur riksdagen fungerar på riktigt. Hur ska man använda sin tid? Den största bristvaran är kanske tiden.

Att använda sin tid rätt är inte bara något Bergqvist fått anpassa sig till. Hon understryker att coronaepidemin också inverkat på tidsramen för hela regeringen.

– Just nu ligger vi efter vad gäller lagstiftningsarbetet. Under våren var det ju främst corona som stod i fokus. Nu är det viktigt att vi kommer igång med det riktiga lagstiftningsarbetet. Det kommer att bli körigt under hösten med många lagförslag som kommer till riksdagen och som ska gås igenom i utskotten.

Mycket arbete sköts ännu på distans, speciellt i utskotten. Utskotten träffas ibland och speciellt då det är dags att ta beslut. Det är ett bra sätt att jobba, säger Bergqvist. Med nya sätt att jobba har också nya insikter fötts.

– Coronapandemin har ändrat hela vårt samhälle. Jag ser fram emot att skapa nya möjligheter och nya lösningar i vardagen för såväl barn och unga som vuxna och den äldre generationen. Vi behöver mer flexibilitet, nya innovationer och mer medmänsklighet.

I riksdagen hoppas Bergqvist kunna jobba för ett jämlikt samhälle. Som ordförande för Folktinget, det samarbetsorgan som har i uppdrag att främja den svenskspråkiga befolkningens rättigheter i Finland har Bergqvist en ypperlig chans att påverka. Därtill är hon ordförande för skärgårdsdelegationen – och skärgårdsfrågor står henne nära hjärtat.

– Eftersom jag är ganska ensam om skärgårdsfrågorna blir det ofta så att jag lyfter upp dem, men det finns många bra saker i regeringsprogrammet när det kommer till att utveckla Finland till ett mer jämlikt och jämställt samhälle. Ett jämlikt land.
– För mig är skärgården viktig men också det svenska i Finland. De frågorna är väldigt grundläggande – att få betjäning på svenska i Finland. Där har jag tur eftersom jag har två arenor att driva de frågorna via: skärgårdsdelegationen och Folktinget. 

”Coronapandemin har ändrat hela vårt samhälle. Jag ser fram emot att skapa nya möjligheter och nya lösningar i vardagen för såväl barn och unga som vuxna och den äldre generationen. Vi behöver mer flexibilitet, nya innovationer och mer medmänsklighet.”

På SFP:s partidag i Vanda den 26 september återvaldes Bergqvist till vice ordförande för Svenska folkpartiet. I sitt tal på partidagen lyfte Bergqvist fram att det behövs resurser, fakta och strukturer för att få en fungerande vård på svenska. Ett förslag var att införa en direktör för svenska vårdkedjor till landskap med ojämn språkfördelning. En direktör skulle jobba för att svensktalande patienter möter svensktalande personal och på så sätt skulle hela vårdkedjan fungera på svenska.

Som vice ordförande för SFP betonar Bergqvist också vikten av att det går bra för partiet i det kommande kommunalvalet.

– Kommunalvalet är viktigt på ett nationellt plan, men det kanske man inte tänker på ur en kommunal synvinkel. Kommunalvalet, och hur det går i valet, är inte bara viktigt för den kommun eller det kommunområde man kommer från – det har också mycket att göra med hur representationen i olika organ kommer att se ut, till exempel i Kommunförbundet. Det är viktigt.

– Ur vice ordförande synvinkel är det väldigt viktigt att det går bra för SFP i hela landet, det ger oss ett större inflytande. Jag hoppas att jag kan bidra med att uppmuntra människor att ställa upp och att värva kandidater.

Text och foto: Sofia Jern

Partiordförande Anna-Maja Henriksson blickar framåt: Vi har mycket att göra tillsammans!

Riksdagsledamot, justitieminister Anna-Maja Henriksson återvaldes enhälligt till partiordförande för Svenska folkpartiet i Finland på partidagen i Vanda. Henriksson har lett SFP sedan 2016. Henriksson reflekterar kring året som gått och blickar även framåt.

Läs föregående artikel

Om tillståndet i vår Europeiska Union

Onsdagen den 16 september fick Europa­parlamentet i Bryssel ovanligt mycket uppmärksam­het. Kommissionens tyska ordförande Ursula von der Leyen höll då sitt första tal om tillståndet i unionen, en septembertradition som inleddes av José Manuel Barroso 2010.

Läs följande artikel