Rehn-Kivi gläds över matrestaurangernas lättare restriktioner

Riksdagens social – och hälsovårdsutskott har idag fått sitt betänkande klart över förslaget om temporära ändringar i lagen om smittsamma sjukdomar. Förslaget som innehåller ändringar och restriktioner för restaurangverksamheten ska förhindra spridningen av covid 19-viruset som på senare tid smittat ett stort antal personer framför allt i barer och nattklubbar. I det ursprungliga förslaget behandlades alla klubbar, caféer och restauranger på samma sätt, men nu vill man ge matrestauranger och caféer lättare restriktioner. Enligt betänkandet kan till exempel kundplatserna begränsas med högst 25 procent från det normala, istället för med hälften som i det ursprungliga förslaget. Riksdagsledamot och medlem i social – och hälsovårdsutskottet Veronica Rehn-Kivi (SFP) har starkt drivit på den lättare begränsningen för framför allt små matrestauranger och gläds över utskottets enhälliga betänkande.

– Genom att med förordningar kunna besluta om restaurangers alkoholutskänkning och stängning mellan klockslagen 22-09 respektive 23-05 råder man säkert bot på de största smittoriskerna i just barer och nattklubbar. Att alla restauranger dessutom skulle ha varit tvungna att minska sina kundplatser med hälften skulle ha varit obefogat med tanke på framför allt små kvarterskrogars lönsamhet och det faktum att det på små restauranger inte uppstår någon massexponering av smittan. Jag är glad över att vi nu kan ge matrestaurangerna bättre möjligheter att klara sig i denna svåra situation, säger Rehn-Kivi.

Rehn-Kivi påpekar att man på en matrestaurang sitter på sin egen plats och inte umgås med andra än sitt bordssällskap och ifall man måste röra på sig i lokalen har man på sig ett ansiktsskydd,

– Vi måste värna om restaurangernas överlevnad. Att ge matrestaurangerna lättare restriktioner ger dem också mera ansvar. Det är viktigt att krögarna nu också förstår att trygga kundernas och personalens säkerhet med tillräckliga skydds- och hygienåtgärder, säger Rehn-Kivi.

Marcus Rantala kritisk till planerna på spårvagnsdepå och därtill hörande bostadsbyggande på Degerö

SFP:s medlem av Helsingfors stadsstyrelse Marcus Rantala kritiserar planerna på en stor spårvagnsdepå och därtill hörande mastodontiskt bostadsbyggande på Degerö.

Läs föregående artikel

Adlercreutz: En sänkning av elskatten slår många flugor i en smäll

Idag behandlas sänkningen av elskatten i riksdagen. I och med lagändringen sänks elskatten för industrin till EU:s miniminivå från och med början av 2021. Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz välkomnar reformen och dess positiva effekter på Finlands konkurrenskraft och på övergången till renare teknologier.

Läs följande artikel