Maria Swanljung blir ny specialmedarbetare för Anna-Maja Henriksson

Politices magister Maria Swanljung har kallats till ny specialmedarbetare för justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP). Som specialmedarbetare kommer Swanljung att ha ett särskilt ansvar för kommunikation.

Swanljung börjar sitt nya jobb i slutet av augusti och efterträder Niklas Mannfolk som slutat i sitt uppdrag för att övergå till en ny arbetsgivare.

Maria Swanljung är politices magister med politisk kommunikation som inriktning. Hon har lång erfarenhet av kommunikation särskilt inom samhällsfrågor. Swanljung arbetar nu på diskrimineringsombudsmannens byrå där hon ansvarat för myndighetens kommunikation i närmare 10 år. Swanljung har också arbetat bland annat som kommunikatör för politiska kampanjer, som kommunikationskonsult och journalist.

Torvalds: Skogsstrategin undviker fallgroparna

Europeiska kommissionen har idag publicerat sitt förslag till EU:s framtida skogsstrategi. Med tanke på förhandsförväntningarna är Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP / Renew) nöjd med förslaget.

Läs föregående artikel

Kustens riksdagsledamöter har förnyat kravet på att ersätta skadorna som orsakats av skarven åt yrkesfiskare

Riksdagsledamöterna Anders Norrback (SFP), Jari Myllykoski (V), Kristiina Salonen (SDP) och Peter Östman (KD) har lämnat in ett skriftligt spörsmål till jord- och skogsbruksminister om den pågående lagberedningen om ersättningarna som betalas för skador som orsakats av fredade djur.

Läs följande artikel