Torvalds: Skogsstrategin undviker fallgroparna

Europeiska kommissionen har idag publicerat sitt förslag till EU:s framtida skogsstrategi. Med tanke på förhandsförväntningarna är Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP / Renew) nöjd med förslaget.

– För det första är det viktigt att EU kan fatta snabba beslut, för att minska utsläppen av växthusgaser i den takt som krävs för att vi ska nå våra målsättningar. Därför är jag nöjd över att en så pass viktig del av helheten, som skogsstrategin utgör, kunde presenteras av kommissionen innan Bryssel tystnar inför sommarsemestrarna, säger Torvalds.

Skogsstrategin som offentliggjordes idag ser ganska annorlunda ut än de tidigare läckta versionerna. Strategins slutliga inverkan på det finska skogsbruket och skogarnas roll för att uppnå klimatmål har diskuterats aktivt särskilt i Finland men också i Bryssel. På måndagen undertecknade de flesta finländska europaparlamentarikerna ett öppet brev till alla som känner sig berörda av skogsbrukets framtid. Brevet fick omfattande uppmärksamhet. Det gemensamma påverkningsarbetet verkar även annars ha lett till önskade förändringar i den slutliga versionen av förslaget.

– Det hårda arbetet under de senaste veckorna och månaderna har gett resultat. När man bläddrar igenom presentationen som släpptes idag är det uppenbart att vårt budskap har hörts och förståtts på ett sätt som tidigare verkade omöjligt. Naturligtvis är strategin inte perfekt, men i detta skede, innan det är dags för Europaparlamentet att behandla förslaget, är det bra att stanna upp och utvärdera de resultat som hittills uppnåtts, fortsätter Torvalds.

Tidigare läckta versioner av strategin fokuserade väldigt starkt enbart på biodiversiteten. Den var skriven på en mycket allmän nivå och med en tydlig ideologisk förankring. I den versionen ville man inte ta hänsyn till de positiva effekterna av aktivt skogsbruk i bekämpandet och mildrandet av klimatförändringar. I det slutliga utkastet till strategi har ett hållbart skogsbruk igen lyfts fram tillsammans med de ekonomiska och sociala effekterna.

– De läckta versionerna av strategin var främst biodiversitetsstrategier. Den nu publicerade strategin tar äntligen i beaktande skogarna på ett mer mångsidigt sätt. Situationen såg mycket allvarligare ut för några veckor sedan men vi lyckades undvika de värsta fallgroparna, avslutar Torvalds.

 

Skogsstrategin behandlas till näst av Europaparlamentet. I praktiken påbörjas detta arbete efter semesterperioden i början av september.

Ordförande för riksdagens vaccingrupp Veronica Rehn-Kivi: Tidtabellen för pneumokockvaccination av riskgrupper och de som är berättigade till gratis vaccination bör meddelas

I statens budgetproposition för år 2021 reserverades 0,3 miljoner euro för utvidgande av det nationella vaccinationsprogrammet för att omfatta pneumokockvaccination av riskgrupper. ”För att informationen ska nå riskgrupperna och de som är berättigade till gratis vaccination är det viktigt att meddela om detta i god tid. En klar kommunikation är en förutsättning för att vi ska nå en tillräckligt hög vaccinationstäckning”, säger riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP) som lämnat in ett skriftligt spörsmål i ärendet.

Läs föregående artikel

Maria Swanljung blir ny specialmedarbetare för Anna-Maja Henriksson

Politices magister Maria Swanljung har kallats till ny specialmedarbetare för justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP). Som specialmedarbetare kommer Swanljung att ha ett särskilt ansvar för kommunikation.

Läs följande artikel