Wickström: De mindre sjukhusen ska inte lida då vårdreformen verkställs

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström är bekymrad över finansieringen för de nyländska välfärdsområdena och Helsingfors stad. Det förs nu en diskussion om behovet av att lägga ned Lojo förlossningsavdelning (BB) vilket Wickström motsätter sig starkt.

– Jag anser att vi inte nu kan göra drastiska förändringar i verksamheten på våra regionsjukhus. Lojo, Raseborg och Borgå sjukhus är alla livsviktiga och deras verksamhets måste tryggas. Att Lojo BB:s framtid nu diskuteras känns helt fel, säger Wickström. 

Wickström understryker att SFP länge varit orolig för finansieringen för vårdområdena i Nyland och Helsingfors stad. Vi ser nu vilka utmaningar en bristfällig finansiering kan medföra. Enligt Wickström krävs det ett helhetsgrepp för finansieringen så att man kan garantera att man inte i onödan gör några nödlösningar. 

Wickström säger att det är trist att den här diskussionen överhuvudtaget förs. 

– Fokuset borde nu vara på en trygg övergång av social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet från kommunerna så att vi kan se till att inga stora förändringar sker nu direkt och att alla anställda får sin lön utbetald, säger Wickström. ´

Wickström understryker att han tror att man på sikt kan hitta effektiviseringar inom vården efter att de nya välfärdsområdena inlett sitt arbete, men det kräver tid.

– Vi måste våga satsa mer på basservicen och se till att vårdstigarna fungerar. I år har det varit stora utmaningar inom HUS när det gällt att skicka patienter vidare från specialsjukvården till bashälsovården. Det här skapar onödiga kostnader och förlänger vårdköerna. Dessutom har ICT-kostnaderna skenat i väg vilket kräver en noggrannare granskning, avslutar Wickström.

Marie Krogius ny praktikant för Europaparlamentariker Nils Torvalds

Marie Krogius, 23, är ny praktikant för Europaparlamentariker Nils Torvalds. Krogius började sin praktikperiod i början av september och kommer att arbeta på Europaparlamentet till utgången av januari. Hon har tidigare jobbat som grafiker för Svensk Ungdom och är magisterstuderande i statskunskap med förvaltning på Helsingfors universitet. Krogius har även jobbat med layout av Torvalds tidning Nya Europabladet.

Läs föregående artikel

Fullspäckad agenda på Europaparlamentets första plenarsession för hösten

Uppdaterandet av direktivet för förnybar energi bland röstningspunkterna

Läs följande artikel