Marko Winter ny kretsordförande för SFP i Egentliga Finland

SFP i Egentliga Finland valde Marko Winter till ny kretsordförande på kretsmötet i Kimito den 16.4.2016.

Han hade inga motkandidater. Winter har sedan 2014 varit ordförande för SFP i Åbo och är partifullmäktigeledamot.

– Jag vill dra mitt strå till stacken för att stärka SFP:s roll i Egentliga Finland. Speciellt de svenskspråkiga urbildnings- och vårdfrågorna hamnar ständigt i kläm då SFP inte sitter i regering. Därför stärks betydelsen av starka lokala aktörer ytterligare, säger nyvalde kretsordförande Winter.  

Tidigare kretsordförande Åsa Gustafsson tillträdde vid årsskiftet som t.f kontaktchef i Egentliga Finland. Kretsordförandeskapet har sedan dess sköts av vice kretsordförande Regina Koskinen, som valde att inte kandidera till kretsordförande.

 

Svenska folkpartiet i Nyland höll sitt kretsmöte i Grankulla

På mötet valdes en ny styrelse med helt nytt presidium och två resolutioner antogs.

Läs föregående artikel

Heijnsbroek-Wirén leder SFP i Nyland

Mia Heijnsbroek-Wirén har valts till ny kretsordförande för SFP i Nyland.

Läs följande artikel