Mats Nylund: Regeringen har många strukturella problem olösta

Finländska företag behöver de bästa förmågorna för att bli framgångsrika och Finland behöver fler kunniga arbetare. Om man slopade behovsprövningen skulle man få personal i de branscher där det råder brist på arbetskraft.

Mats Nylund från Svenska riksdagsgruppen anser att flera nödvändiga samhällsreformer som borde ha skötts under den här valperioden har lämnats ogjorda. Därför faller de i famnen på nästa regering. Nylund höll gruppanförandet då riksdagen på måndagen debatterade planen för de offentliga finanserna.

− Det första problemet är familjeledigheterna. Den bästa signalen för barnfamiljerna är en reform av familjeledigheterna där mammor och pappor är med på jämställda grunder. Det skulle också sporra unga människor till att bilda familj, sade Nylund.

Det andra han nämnde i sitt anförande var de strukturella problemen i arbetslivet.

− Den offentliga ekonomin förlorar årligen miljarder euro i pension på grund av arbetsoförmögenhet, sjukfrånvaro, sjuknärvaro och olycksfall i arbetet. Ett bättre välmående på arbetsplatserna skulle spara samhället miljarder samtidigt som det skulle förbättra livskvaliteten för den enskilda individen, sade Nylund.

Han betonade vikten av ett nationellt program för välmående i arbetslivet måste inledas så snart som möjligt.

Nylund krävde också att behovsprövningen för utländsk arbetskraft avskaffas.

− Finländska företag behöver de bästa förmågorna för att bli framgångsrika och Finland behöver fler kunniga arbetare. Om man slopade behovsprövningen skulle man få personal i de branscher där det råder brist på arbetskraft. I Sverige har den stora tillgången på utländsk arbetskraft varit en nyckel till framgång, sade Nylund.

Svenska riksdagsgruppen delar den oro för jordbrukets framtid som riksdagens finansutskott har gett uttryck för.

− Vi understryker vikten av att regeringen och riksdagen inte accepterar att Finland får ett lägre EU-stöd under EU:s nästa finansieringsperiod, sade Nylund.

Nylander och Strand: Skynda på möjligheterna till skyddsjakt på skarven

För att råda bot på skarvproblemen förutsätter Nylander att vi får en ändring i skarvens skyddsstatus så snart som möjligt.

Läs föregående artikel

Henriksson: Vårdreformen bör beredas gemensamt av alla partier

Det enda hållbara sättet nu vore att bereda vårdreformen på parlamentarisk väg. Finländarna förväntar sig och förtjänar en vårdreform som gör vården bättre på båda nationalspråken, inte sämre.

Läs följande artikel