Mera flyktingar och företagande

Tilläggsbudgeten är en perfekt SFP-kombination: Mera flyktingar och företagande

– Regeringens beslut att höja flyktingkvoten är en seger för en medmänsklig och tolerant politik. Det är en hederssak att kunna bistå vid internationella kriser genom att ta emot flyktingar, konstaterar Svenska folkpartiets ordförande, försvarsminister Carl Haglund efter regeringens överenskommelse om den första tilläggsbudgeten för 2015. Höjningen som regeringen idag kom överens om betyder att Finland i år mottar 300 fler flyktingar än man ursprungligen planerat.

– Situationen i bland annat Syrien är ytterst svår och FN:s flyktingorganisation UNHCR har i flera repriser uppmanat Finland att höja sin flyktingkvot. Det är på tiden att vi tog det budskapet till oss. Dagens beslut är mycket viktigt, men på lång sikt behöver vi en permanent och kännbar höjning av vår flyktingkvot, slår Haglund fast. I regeringen tilläggsbudget ingår också viktiga satsningar på företagande då man bland annat går inför att höja gränsen för när ett företag blir moms-skyldigt från 8500 euro till 10 000 euro. Samtidigt höjs den övre gränsen för skattelindring från 22 500 euro till 30 000 euro. Generationsväxlingarna under lättas i och med att betalningstiden för arvsskatten förlängs från fem till sju år.

– Alla dessa satsningar är kloka och gynnar små- och familjeföretags möjligheter att växa och nyanställa. Det här är just den typen av politik vi behöver för att stöda entreprenörskap och sysselsättning i vårt land, säger Haglund.

Helsingfors stadsfullmäktige beredde budgeten 2016

Björn Månsson höll gruppanförandet.

Läs följande artikel