Metsän etunoja -tunnustuspalkinto Nils Torvaldsille

Europaparlamentariker Nils Torvalds tilldelades idag hederspriset Metsän etunoja (Skogen i framkant) i samband med att skogsmässan öppnades i Mässcentrum i Helsingfors.

Skogarna och lösningarna som är kopplade till dem är viktiga för Finland. Under höstens lopp har skogsfrågorna ofta varit framme inom Europeiska unionen. Europaparlamentarikern Nils Torvalds har redan under flera års tid envetet arbetat för de finländska skogarna, skogskunnandet och skogsbruket.

Torvalds expertis var av avgörande betydelse då Europaparlamentet röstade för ett hållbart skogsbruk i samband med det så kallade LULUCF-förslaget vilket ledde till ett slags delseger. Markanvändningen, förändringen av den och ett förslag som skulle ha reglerat skogsbruket hotade att omdefiniera Finlands skogar från en kolsänka till en utsläppskälla. Det här skulle ha fått allvarliga följder för skogssektorn och därigenom för hela Finlands ekonomi, konstaterar prisjuryn i sina motiveringar.

− Torvalds som har satt sig in i frågan diskuterade oförtröttligt med sina kolleger i Bryssel och andra aktörer om kolsänkorna och hållbarhetskriterier för biomassa. Han har bidragit till att öka medvetenheten om att skogarna och den finländska skogsskötseln minskar klimatförändringen genom att kolsänkorna utökas vilket är värdefullt, säger Kristiina Vuopala vid Forststyrelsen som är ordförande för Skogsmässans ledningsgrupp.

Metsän etunoja-priset tilldelas årligen en person som genom sin verksamhet har bidragit till framtidstro och tillförsikt inom skogssektorn. Prissumman på 5 000 euro har donerats av stiftelsen Suomen Messusäätiö och ledningsgruppen för Skogsmässan väljer pristagaren. Priset delades nu ut för nionde gången i samband med Skogsmässan.

Till ledningsgruppen för Skogsmässan hör Kristiina Vuopala (Forststyrelsen), Annamari Heikkinen (Finska forstföreningen rf), Lea Jylhä (MTK), Tiina Eklund (Luva – Naturresurserna rf), Anne Pirilä (Skogsindustrin rf) och Anders Portin (Finska forstföreningen rf).

Regeringen försämrar rättssäkerheten

Regeringens tingsrättsreform slår hårt mot de svenskspråkiga delarna av Finland. Regeringen har, på grund av bristande förståelse för konsekvenserna, bestämt sig för att köra ner välfungerande tingsrätter.

Läs föregående artikel

Borgarsdóttir Sandelin: Utveckla Östersundom!

Orsaken till att Helsingfors tvångsannekterade delar av Sibbo var behovet av byggnadsmark. Tio år senare har inget hänt.

Läs följande artikel