Borgarsdóttir Sandelin: Utveckla Östersundom!

Orsaken till att Helsingfors tvångsannekterade delar av Sibbo var behovet av byggnadsmark. Tio år senare har inget hänt.

– En av de främsta orsakerna till att Helsingfors tvångsannekterade delar av Sibbo var behovet av mera byggnadsmark för huvudstaden. Tio år senare har fortfarande inga nya bostadsområden byggts – och planerna för att bygga sådana saknas. Jag kan inte annat än hålla med SFP:s dåvarande ministrar och säga att beslutet var misslyckat på många olika sätt, säger SFP:s vice ordförande Silja Borgarsdóttir Sandelin.

2007 fattade statsrådet beslut om att Helsingfors skulle få annektera delar av Sibbo och Vanda. SFP:s dåvarande ministrar Stefan Wallin och Astrid Thors röstade emot förslaget. Gränsen ändrades ändå, år 2009.

– Nu är det dags att blicka framåt. Utvecklingen av Östersundom bör få fart, så att byggandet av nya bostäder kommer igång. Inflyttningen till Helsingfors är betydande och behovet av tomter för företag är också stort. Vi ska komma ihåg att om det går bra för Helsingfors och huvudstadsregionen så går det bra för resten av landet. Då behöver både människor och företag förutsättningar att leva och verka här.

Inflyttningen till Helsingfors uppskattas öka med nästan 8 000 invånare enbart år 2018.

– Jag hoppas att man i den nya planen för Östersundom klarar av att presentera ett alternativ som är genomförbart, säger Borgarsdóttir Sandelin.

Metsän etunoja -tunnustuspalkinto Nils Torvaldsille

Europaparlamentariker Nils Torvalds tilldelades idag hederspriset Metsän etunoja (Skogen i framkant) i samband med att skogsmässan öppnades i Mässcentrum i Helsingfors.

Läs föregående artikel

Vårdreformen når inte målen

Regeringen har uppenbarligen inget intresse av att nå de ursprungliga målen med vårdreformen, som i sin nuvarande form varken blir lönsam, jämlik eller smidig.

Läs följande artikel