Torvalds: Mera plast än fisk i världshaven år 2050 om vi inte gör något nu

EU-kommissionen har presenterat ett nytt lagförslag som syftar till att minska plastprodukters negativa inverkan på miljön. I förslaget ingår utöver förslag för ökad återvinning och förbättrad hantering av plastavfall också flera förslag om hur havsmiljön

Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP / ALDE), som är den liberala ALDE-gruppens huvudförhandlare för fiskeriutskottets behandling av lagförslaget, välkomnar EU-kommissionens ambitioner men påminner om att det är viktigt att inte ställa orimliga krav på det småskaliga fisket.

– Det är helt klart att vi måste minska plasten i våra hav. Om vi fortsätter på det sätt vi släpper ut plast idag, finns det undersökningar som talar för att vi 2050 kommer att ha mer plast än fisk i världshaven. Att fortsätta mot en sådan situation är djupt oansvarigt.  Därför kommer jag i förhandlingarna att kräva att åtgärderna som tas, får verklig effekt och säkerställer att plastavfallet faktiskt minskar, säger Torvalds.

Samtidigt måste åtgärderna som tas vara rimliga. På samma sätt, säger Torvalds, som det är självklart att en stor hamn ska ha förutsättningar att på ett bra sätt ta emot plastavfall är det orimligt att kräva att små, obemannade hamnar på öar långt borta ska ha samma infrastruktur. 

– Jag tror också att yrkesfiskarna själva absolut kan och ska vara en del av lösningen och jag tycker att initiativ där fiskare hjälper till att rensa haven från plast är bra, men vi kan inte lägga hela det här ansvaret på dem. Fiskarnas yrke är först och främst att fiska och så ska det också vara. 

Europaparlamentet kommer under våren att behandla förslaget och inleder sedan förhandlingar med medlemsstaternas regeringar i ministerrådet i hopp om att färdigställa lagen innan Europaparlamentsvalet i maj 2019.

 

Dags för Finland att höja profilen

Det är hög tid för Finland att höja profilen på den europeiska politiska arenan, anser SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson och riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist.

Läs föregående artikel

Micaela Röman kandiderar i riksdagsvalet

Micaela Röman, journalist och fullmäktigeledamot i Sibbo, ställer sig till förfogande för Svenska Folkpartiet i riksdagsvalet våren 2019.

Läs följande artikel