Rehn-Kivi: Mentalvårdsstrategin ger en god grund för att motverka psykisk ohälsa

Den nationella strategin för psykisk hälsa har idag offentliggjorts och överlåtits till social- och hälsovårdsministeriet. Strategin ska förbättra tillgången till psykoterapi och förebyggande psykosociala behandlingar inom primärvården. Dessutom stärks samarbetsstrukturen mellan primärvården och den specialiserade sjukvården för att man snabbt ska kunna inleda tidigt stöd eller rätt vård. Riksdagsledamot och medlem i riksdagens social- och hälsovårdsutskott Veronica Rehn-Kivi (SFP) gläder sig åt initiativet.

– Den psykiska ohälsan i Finland är en stor mänsklig och samhällsekonomisk utmaning. Varannan person drabbas av psykisk ohälsa någon gång under sitt liv och därför är det oerhört viktigt att vi ingriper i ett tidigt skede innan problemen hopar sig. Därför är mentalvårdsstrategin mer än välkommen, säger Rehn-Kivi. 

Strategin omfattar också missbruks- och beroendevården och arbetet som görs för att förebygga alkohol- och drogproblem samt självmord.

– En låg tröskel till psykvården är viktig inte minst för de unga med mentala problem. En stor utmaning är nu att se till att strategin uppföljs jämlikt så att även svenskspråkig vård kan garanteras. Här krävs gott samarbete och starkt ledarskap, säger Rehn-Kivi.

Adlercreutz i riksdagens öppningsdebatt: Jobben är viktigast nu

Sysselsättningen är vår viktigaste uppgift. Det betonade gruppordförande Anders Adlercreutz i riksdagens öppningsdebatt på tisdagen.

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi: Personaldimensioneringen inom äldreomsorgen är en prioritetsfråga!

Riksdagen för idag remissdebatt om personaldimensionering inom äldrevården. Som ett konkret sätt att förbättra servicen föreslår regeringen en bindande minimidimensionering på 0,7 för omsorgspersonal i enheter med heldygnsomsorg. Riksdagsledamot och medlem i social- och hälsovårdsutskottet Veronica Rehn-Kivi gläder sig åt förslaget.

Läs följande artikel