Rehn-Kivi: Personaldimensioneringen inom äldreomsorgen är en prioritetsfråga!

Riksdagen för idag remissdebatt om personaldimensionering inom äldrevården. Som ett konkret sätt att förbättra servicen föreslår regeringen en bindande minimidimensionering på 0,7 för omsorgspersonal i enheter med heldygnsomsorg. Riksdagsledamot och medlem i social- och hälsovårdsutskottet Veronica Rehn-Kivi gläder sig åt förslaget.

– En bättre, mänskligare och välresurserad äldreomsorg var en viktig valfråga för mig och nu förverkligas den högre personaldimensioneringen med 0,7 vårdare per vårdbehövande. Det kommer att kosta, men detta är en hög prioritet för SFP och de andra regeringspartierna, säger Rehn-Kivi.

I dimensioneringen ska klienternas vårdbehov alltid beaktas i första hand. Arbetsfördelningen mellan de anställda ska också göras klarare bland annat i fråga om stödtjänster. Enligt förslaget ska antalet anställda gradvis och målinriktat ökas. På så sätt kan vi balanserat trygga en tillräcklig vårdpersonal och dess finansiering. 

– I och med fler vårdare kommer också arbetstempot indirekt att bli lugnare, personalens välbefinnande ökar och personalen kommer också att ha tillräckligt med tid att verkligen vara tillsammans med de äldre. För att allt detta ska lyckas kommer vi att behöva flera utbildningsplatser men också en attitydändring, en större uppskattning av det viktiga arbetet inom äldreomsorgen och ett helhetstänk i ledarskapet, säger Rehn-Kivi.

Rehn-Kivi: Mentalvårdsstrategin ger en god grund för att motverka psykisk ohälsa

Den nationella strategin för psykisk hälsa har idag offentliggjorts och överlåtits till social- och hälsovårdsministeriet. Strategin ska förbättra tillgången till psykoterapi och förebyggande psykosociala behandlingar inom primärvården. Dessutom stärks samarbetsstrukturen mellan primärvården och den specialiserade sjukvården för att man snabbt ska kunna inleda tidigt stöd eller rätt vård. Riksdagsledamot och medlem i riksdagens social- och hälsovårdsutskott Veronica Rehn-Kivi (SFP) gläder sig åt initiativet.

Läs föregående artikel

Robert Vickström blir ny specialmedarbetare i Bryssel

De åländska samarbetspartierna och Europaparlamentariker Nils Torvalds (Sfp) har enats att Torvalds anställer Robert Vickström som sin åländska specialmedarbetare.Tjänsten blev vakant efter att Anton Nilsson anställdes vid kommissionen. Robert Vickström är idag journalist vid Ålandstidningen.

Läs följande artikel