Migri måste följa Europarådets konvention

Varje dag blir kvinnors mänskliga rättigheter kränkta. Att vara en flicka eller kvinna är ofördelaktigt och direkt farligt i många delar av världen. Staten, religiösa ledare, familjen eller samhället kan kontrollera, straffa och i värsta fall döma dig till döden för att du kräver dina mänskliga rättigheter som kvinna.

I krigsföring används kvinnor på olika avskyvärda sätt. Våldtäkter som begås av militära grupper grundar sig i sadism och kvinnohat. De sker ofta offentligt och är brutala till sin natur. Ibland utsätts kvinnor för så grovt våld att de avlider av sina skador. Anki Westergård skrev på Svenska Yle i februari om Nakouts öde i Uganda under Joseph Konys brutala regim och vad hon har blivit utsatt för. Det värsta för offren utöver våldtäkterna är att leva med traumat och den upplevda skammen. Det är inte ovanligt att offren stöts bort från sina familjer till följd av rådande hederskodex och skammen som tillkommer.

Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (Istanbul-fördraget) förpliktar oss till att förbättra ställningen och servicen i Finland för personer som har fallit offer för sexuellt våld. En person som utsatts för sexuellt våld ska få det särskilda stöd som personen är i behov av, såsom en rättsmedicinsk undersökning, psykosocialt stöd och rådgivning.

Nakout är stark som orkar berätta vad hon har varit med om. Att neka asyl åt en människa som har varit offer för sexslaveri samtidigt som Finland undertecknar olika sorters konventioner övergår mitt förstånd. Vi måste kunna lita på att myndigheterna, i det här fallet Migrationsverket, följer de konventioner Finland har skrivit under.

Kvinnors rättigheter gäller för alla kvinnor oavsett varifrån man kommer eller vilken status man har.

 

Ramieza Mahdi
Ordförande
SFP:s integrationspolitiska utskott

Justitieminister Henriksson vill att besöksförbuden ska fungera bättre – ”Vi måste förbättra offrens ställning”

SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson har tillsatt en arbetsgrupp som ska bedöma olika metoder för att förbättra besöksförbudets effektivitet. Målet är också att minska brott mot besöksförbud och öka säkerheten särskilt för offer för våld i nära relationer. Arbetsgruppen ska bland annat bedöma behovet av att införa elektronisk övervakning av besöksförbud.

Läs föregående artikel

Torvalds: Glesbygdens kollektivtrafik är viktig för klimatet

Anser EU-kommissionen att Finlands kommuner nu har förlorat möjligheten att stöda den för klimatet viktiga kollektivtrafiken i glesbygden? Det frågar SFP:s Europaparlamentariker Nils Torvalds kommissionen i en skriftlig fråga under måndagen.

Läs följande artikel