Torvalds: Glesbygdens kollektivtrafik är viktig för klimatet

Anser EU-kommissionen att Finlands kommuner nu har förlorat möjligheten att stöda den för klimatet viktiga kollektivtrafiken i glesbygden?
Det frågar SFP:s Europaparlamentariker Nils Torvalds kommissionen i en skriftlig fråga under måndagen.

EU:s kollektivtrafikförordning trädde i kraft redan 2009, men på grund av de genomgripande förändringarna jämfört med tidigare lagstiftning infördes samtidigt en övergångsperiod på hela tio år.

Övergångsperioden gick ut den 2 december 2019, och enligt en tolkning av förordningen saknar Finlands kommuner och samkommuner sedan dess möjlighet att stöda kollektivtrafiken genom rabatterade regionbiljetter.

­- Landsbygden i Finland avfolkas och invånarnas möjligheter att nyttja kollektivtrafik i glesbygden är redan få. Kommunernas möjlighet att avtala med trafikidkarna om rabatterade regionbiljetter har varit ett sätt att förbättra situationen, och det är olyckligt om den möjligheten nu har försvunnit, säger Nils Torvalds.

En bättre kollektivtrafik i glesbygden är central när kommunerna där vill behålla och locka nya invånare och skattebetalare.

Nils Torvalds, som fungerar som den liberala Renew Europe-gruppens koordinator i Europarlamentets miljöutskott, framhåller att kollektivtrafiken därtill spelar en viktig roll i klimatarbetet.

– Europaparlamentet enades, genom sin resolution om den europeiska gröna given, tidigare i år om högre ambitioner för klimatet, miljön och en hållbar ekonomi. En bättre kollektivtrafik och en minskad privatbilism är delar av den ambitionen, säger Nils Torvalds.

Nils Torvalds frågar därför kommissionen om hur de nu gällande kollektivtrafikreglerna ska tillämpas på landsbygden.

”Vilka åtgärder är kommissionen villig att vidta för att hålla glesbygden levande?”, skriver Nils Torvalds i den skriftliga frågan till kommissionen.

Svenska folkpartiets vice ordförande Henrik Wickström, som uppmärksammade Nils Torvalds på den tänkbart problematiska situationen på den finländska landsbygden, kommenterar: För att uppnå EU:s klimatmålsättningar behövs även fungerande kollektivtrafik på landsbygden. Att frågan om en fungerande kollektivtrafik uppmärksammas på EU-nivå är välkommet. De lokala beslutsfattarna behöver ett tydligt regelverk för att kunna arbeta för en infrastruktur som lämpar sig för invånarna

 

Migri måste följa Europarådets konvention

Varje dag blir kvinnors mänskliga rättigheter kränkta. Att vara en flicka eller kvinna är ofördelaktigt och direkt farligt i många delar av världen. Staten, religiösa ledare, familjen eller samhället kan kontrollera, straffa och i värsta fall döma dig till döden för att du kräver dina mänskliga rättigheter som kvinna.

Läs föregående artikel

Sveriges justitieminister besöker Finland

Sveriges justitieminister Morgan Johansson besöker Finland idag på inbjudan av SFPs partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson. Under dagen besöker ministrarna bland annat Sveriges ambassad, Helsingfors fängelse, bilbioteket Ode och Hanaholmen.

Läs följande artikel