Justitieminister Henriksson vill att besöksförbuden ska fungera bättre – ”Vi måste förbättra offrens ställning”

SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson har tillsatt en arbetsgrupp som ska bedöma olika metoder för att förbättra besöksförbudets effektivitet. Målet är också att minska brott mot besöksförbud och öka säkerheten särskilt för offer för våld i nära relationer. Arbetsgruppen ska bland annat bedöma behovet av att införa elektronisk övervakning av besöksförbud.

– Besöksförbud finns till för att förhindra kontinuerligt våld i nära relationer.  Samtidigt vet vi att vårt system har sina brister. Därför måste vi förbättra offrens ställning och hitta nya metoder för att besöksförbudet ska fungera bättre, säger Henriksson.

– Det är också viktigt att arbetsgruppen granskar ansökningsavgiften för besöksförbud. Ingens ekonomiska ställning ska vara ett hinder för att söka besöksförbud.

Henriksson påminner att världen har ändrats mycket sedan lagen om besöksförbud stiftades. Till exempel är riktade trakasserier ett fenomen som vi för bara några år sedan knappast kunde föreställa oss.

–  Riktade trakasserier bör tas på största allvar. Hela vår samhällsordning bygger på att våra myndigheter och våra domstolar kan agera fritt. Att politiker vågar säga sin åsikt och att journalisterna vågar granska känsliga ämnen.

– Besöksförbudsarbetsgruppen kommer även att se över förutsättningarna för beviljande av besöksförbud. I detta arbete är det viktigt att också beakta fenomenet riktade trakasserier.

Henriksson talade idag under den allmänpolitiska debatten på SFP:s partifullmäktigemöte som hålls  i Tammerfors.

Dags för alla att säga vara de står i frågan om Raseborgs sjukhus

Henrik Wickström som fungerar som kommunstyrelseordförande i Ingå är bekymrad över Raseborgs sjukhus framtid. Ingå är en av de kommuner som berörs mest av frågan och han ser att oron har bara ökat under de senaste dagarna.

Läs föregående artikel

Migri måste följa Europarådets konvention

Varje dag blir kvinnors mänskliga rättigheter kränkta. Att vara en flicka eller kvinna är ofördelaktigt och direkt farligt i många delar av världen. Staten, religiösa ledare, familjen eller samhället kan kontrollera, straffa och i värsta fall döma dig till döden för att du kräver dina mänskliga rättigheter som kvinna.

Läs följande artikel